Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Antti Lindtman blogissaan: Suposta puhuttu ja SDP:n kanta tiedossa jo pitkään

Ajankohtaista 07:40

Supon valvonnasta on puhuttu jo pitkään – SDP:n kanta on ollut tiedossa pitkään

Keskustelu tiedustelulakien ympärillä on ollut vilkasta. On selvää, että Suomeen tarvitaan ajantasaiset tiedustelulait. Turvallisuusympäristömme on muuttunut nopeasti. Globalisoituminen, digitalisaatio ja uudet turvallisuusuhat haastavat myös turvallisuusajattelun ja välineet. Yhtä selvää on myös se, että turvallisuusnäkökohdat ja kansalaisten perusoikeuden, kuten oikeus yksityisyyden suojaan on sovitettava yhteen kestävällä tavalla.

Keskeistä on, että uusien tiedusteluoikeuksien vastapainoksi säädetään riittävä valvonta. Laillisuusvalvonnan ja parlamentaarisen valvonnan on oltava kunnossa, sillä Suojelupoliisi on saamassa uusia raskaita oikeuksia siviilitiedusteluun niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tämän vuoksi SDP on edellyttänyt, että koko Supon toiminta tulee parlamentaarisen valvonnan piirin.

On väitetty, että SDP:n kanta Supon valvonnasta tuli yllätyksenä – kuin puskista. Tämä ei pidä paikkansa.

Keskustelu Supon valvonnasta ei ole uusi asia. Keskustelua Supon valvonnasta on itse asiassa käyty jo yli kymmenen vuotta eri puolueiden toimesta.

Myös SDP on vaatinut jo pitkään Supon parlamentaarista valvontaa; mm. kansanedustaja Mika Kari vaati jo vuonna 2013 Supon parlamentaarista valvontaa.

Kun hallitus kautensa alussa vuonna 2015 käynnisti työn tiedustelulakien uudistamiseksi ja perusti parlamentaarisen työryhmän, viestitimme hallitukselle, että samassa yhteydessä on ratkaistava Supon valvonta. Sisäministerinä silloin toimi Petteri Orpo.

Viime kesänä SDP lausui tästä asiasta kirjallisesti eduskunnan työjärjestyksestä pyydetyissä lausunnoissa eduskunnan kanslialle ja oikeusministeriölle:

”Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että viranomaisvetoisen laillisuusvalvonnan lisäksi tiedustelutoimintaan on kohdistettava myös parlamentaarista valvontaa. Kun tiedustelulainsäädännöllä on tarkoitus muuttaa Supo tiedusteluviranomaiseksi, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että Supon koko toiminta on saatettava parlamentaarisen valvonnan piiriin.”

Tämä lausunto jaettiin mm. puhemiesneuvoston jäsenille.

Niin ikään nykyinen varapuhemies, Tuula Haatainen nosti erikseen Supon kokonaisvalvonnan esiin viime vuonna puhemiesneuvoston kokouksessa.

Sama kanta ilmaistiin myös SDP:n ryhmäpuheenvuorossa tiedustelulakien lähetekeskustelussa. Samaisessa keskustelussa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi mm. oikeusministeri Antti Häkkäseltä, sopiiko hänelle, että koko Supo tulee tiedusteluvaliokunnan valvonnan piiriin. Tähän Häkkänen vastasi, että valvonta voidaan toteuttaa, jos eduskunnassa niin nähdään.

Yhteenvetona voi todeta, että SDP:n kanta tässä asiassa on ollut täysin johdonmukainen ja kaikkien tiedossa jo pitkään.

Valitettavasti puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestykseksi toteutuessaan jättäisi Supon valvonnan harmaalle alueelle. SDP:n edustajat esittivät, että työjärjestystä näiltä osin selkeytettäisiin, mutta hallituspuolueiden edustajat eivät puhemies Paula Risikon johdolla eivät edes halunneet hakea kompromissia ja eduskunnan työjärjestyksestä jouduttiin äänestämään. Kyseessä oli historiallinen hetki, sillä tiettävästi näin ei ole koskaan tapahtunut puhemiesneuvostossa.

Selitykset olivat ontuvia. Sen lisäksi, että SDP:n kannan väitettiin tuleen yllätyksenä, selitettiin, ettei puhemiesneuvosto voinut esitystä muuttaa, koska asiasta ei oltu annettu toimeksiantoa virkamiehille. Selitys on kummallinen.

Hallituksessa siviilitiedustelulain valmistelusta ja Supon asioista on vastannut silloinen sisäministeri Paula Risikko, siis nykyinen puhemies. Eli hallituspuolueiden mukaan Supon valvontaa ei voitu kirjata, koska hallituspuolueet eivät olleet antaneet toimeksiantoa. Kokoomus on keksinyt tässä ikiliikkujan. Koska Kokoomus ei ole antanut asiasta toimeksiantoa hallituksessa, ei asiasta voi eduskunnassa päättää – melkoinen logiikka.

Puhemiesneuvostossa nähty ei ole hyväksi tiedustelulakien käsittelylle eikä eduskunnan totutuille työtavoille. Puhemies ja ex-sisäministeri Paula Risikolla on suuri vastuu; hänellä tässä tuplarooli.

Miten eteenpäin?

Me haluamme, että Suomeen tulee ajantasaiset tiedustelulait, mutta se edellyttää ongelmien ratkaisua eduskunnassa ja erityisesti valvonnan laittamista kuntoon.

Nyt nähty ei muuta SDP:n kantaa tiedustelulakien tarpeellisuuteen. Ne tarvitaan, mutta valvonta on oltava kunnossa.

Mahdolliseen kiireelliseen säätämisjärjestykseen otamme kantaa, kun kokonaisuus on selvillä ja perustuslakivaliokunta on saanut tehdä työnsä rauhassa. On kuitenkin selvää, että riippumatta säätämisjärjestyksestä, SDP:n tuki tiedustelulaeille tarvitaan.

Hallituspuolueiden edustajilla tiedustelulakeja käsittelevissä valiokunnissa on nyt suuri vastuu. Toivon, että hallituspuolueiden edustajilla on valiokunnissa puhemiesneuvostoa enemmän halua kuunnella opposition näkemyksiä ja kykyä yhteistyöhön. SDP on valmis rakentavaan työhön. Meistä ei tämä jää kiinni, kunhan avoimet kysymykset ratkaistaan rakentavassa hengessä.