Anneli Kiljunen: Vammaisten ihmisten tasa-arvo vaatii yhä meiltä tekoja

Ajankohtaista 07:38

SDP:n vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen muistuttaa tasa-arvon päivänä, että vammaisten ihmisten asemassa on yhä runsaasti parannettavaa Suomessa. Kiljunen painottaa, että jos Suomessa halutaan todella tavoitella 75 % työllisyysastetta, on osatyökykyisten, esimerkiksi vammaisten ihmisten työllistymisen tukeminen otettava tosissaan.

– Työ takaa muutakin kuin taloudellisen turvan. Se on keino kokea yhteenkuuluvuutta, hankkia ystäviä ja kokea itsensä osaksi yhteisöä. Vammaiselle ihmiselle pitää luoda polku palkkatyöhön, jos se vain on mahdollista. SDP on myös linjannut, että kehitysvammaisten palkkatyöhön pääsyä ja työssä pysymistä on tuettava ja työhönvalmentajien saatavuutta parannetaan. Nämä ovat tärkeitä askelia kohti tasa-arvoista työelämää.

– Ihmisen tasa-arvoista osallisuutta, työssäkäyntiä tulee tukea myös kuntoutuksen avulla. Yksilöllinen, laadukas vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus on turvattava asiakaslähtöisesti. Kelan kilpailutus on siltä osin uudistettava välittömästi, Kiljunen vaatii.

SDP on sitoutunut ratkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat. Riittävä ammatillinen osaaminen ja henkilöstömitoitus sekä hyvin toimivat sote-palvelut ovat myös vammaisia koskettava asia, Kiljunen muistuttaa.

Esimerkiksi laadukkaat kuntoutus- ja apuvälinepalvelut ovat monelle vammaiselle arjessa pärjäämisen ehto niin kotona kuin työelämässä. Tätä kaikkea tukee myös omaishoitajien aseman parantaminen.

Seuraavan hallituksen on tuotava kesken jäänyt vammaispalvelulaki eduskunnan käsiteltäväksi sekä eduskunnan tahdon mukaisesti selvitettävä Ei myytävänä! – kansalaisaloitteen osoittamat ongelmat ja tuotava korjaavat toimenpide-esitykset eduskuntaan mahdollisimman ripeästi.

Kiljunen muistuttaa, että jotta vammaisten oikeusturva voidaan varmistaa paremmin kaikissa tilanteissa, edellyttää tämä vammaisasiavaltuutetun viran perustamista. Lisäksi vammaisneuvostojen asemaa on syytä parantaa.