Anneli Kiljunen: Sosiaali- ja terveyspalvelut turvattava myös kesällä

Ajankohtaista 07:07

Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd) on huolissaan talouskriisin vaikutuksista
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyn kesäkuun alussa julkistamasta selvityksestä selviää, että huono taloustilanne heijastuu kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluihin aiempaa enemmän.

– Kun vuosi sitten kesäajan toimintoja supistettiin säästöjen vuoksi 24 prosenttia, on säästötoimien osuus supistuksista nyt kaksinkertaistunut, Kiljunen toteaa.

– Muistamme Tehyn työtaistelun yhteydestä vuodelta 2007 ns. pakkolain, jota perusteltiin perustuslain turvaamalla oikeudella elämään ja välttämättömään huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuitenkin Tehyn mukaan jo viime kesänä terveydenhuollon henkilöstöä oli vähemmän töissä kuin mitä pakkolailla olisi edellytetty, Kiljunen kritisoi.

Kiljusen mielestä on hälyttävää, että henkilöstö joutuu vahtimaan hoidon laatua ja resurssien riittävyyttä, sillä valtion ja kuntien tehtävä on turvata terveydenhuollon resurssit niin, että kansalaisten perustuslailliset oikeudet turvattu. Kiljunen on huolissaan hoitajien työssä jaksamisesta ja työolosuhteista.
 

Kiljunen vaatii valtiolta toimia

– Ei voida elvyttää vain yritystoimintaa, elvytettävä on myös kuntataloutta.
Muussa tapauksessa kuntalaisten palveluiden ohella vaarassa on tulevaisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden kuten Paras-hankkeen toteutuminen ja perusterveydenhuollon toiminnan parantaminen, hän toteaa.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen kysyi tiistaina hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mitä hallitus aikoo tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi perustuslain mukaisesti kuntien vaikeassa taloustilanteessa.