Anneli Kiljunen: Sata-komitea tuotti paljon porua mutta vähän villoja

Ajankohtaista 13:49

SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljusen mukaan sosiaaliturvan uudistamista linjannut Sata-komitea tuotti paljon porua mutta vähän villoja.
– Kunnianhimoiset tavoitteet sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta kutistuivat lopulta vain joidenkin etuisuuksien viilaamiseksi ja tukiviidakon yksinkertaistamisen sijaan kävikin päinvastoin, Kiljunen toteaa.

Kiljunen kertoo sosialidemokraattien suhtautuneen komitean työhön kriittisesti.
– Perusturvan taso vaatii korotusta ja turvajärjestelmää on kehitettävä toimimaan joustavammin asiakkaan näkökulmasta. Hallitus ei myöskään ole varannut sosiaaliturvan uudistamiseen määrärahaa. Nyt komitea siirsi pääasiassa rahaa toisilta etuisuuksien saajilta toisille, kun se olisi voinut aidosti puuttua sosiaaliturvan suurimpaan ongelmaan eli ensisijaisten etuuksien matalaan tasoon.

Kiljunen toteaa, että komitea ei tuottanut juuri mitään parannuksia lapsiperheiden asemaan. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt rajusti ja nyt tarvittaisiin tehokkaita, laajasti vaikuttavia toimia, jotta lapsiperheiden hyvinvointia voitaisiin parantaa.
– Sosialidemokraatit ovat esittäneet mm. yksinhuoltajalisien korottamista ja lapsiperheiden toimeentulotuen korottamista, sekä kunnollisia satsauksia koulujen oppilashuoltoon sekä oppivelvollisuusiän nostamista koulupudokkuuden estämiseksi.

– Komitea ei myöskään paranna omaishoitajien asemaa toivotulla tavalla. Omaishoidon tuki ja hoitotuet yhdistetään ja tuki tulee pienenemään nykyisestä, Kiljunen huomauttaa.

Hänen mielestään komitean ulostuloja on leimannut erikoinen asetelma, jossa perusturvan saajat ja ansiosidonnaista turvaa saavat ihmiset on asetettu vastakkain.
– Miksi työttömät asetettaisiin eriarvoiseen asemaan keskenään siten, että valtio maksaisi korotuksen vain niille työttömille, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, Kiljunen kysyy.

Keskimääräinen ansiosidonnainen turva on 1070 euroa kuukaudessa, eli sekin jää alle köyhyysrajan. Laskentamallista johtuen yhden euron korotus perusturvassa kasvattaa ansiopäivärahaa 55 senttiä. Työttömien perusturvan korotus esimerkiksi 43 eurolla kuukaudessa, kuten sosialidemokraatit ovat vaihtoehtobudjetissaan esittäneet, maksaisi noin 120 miljoonaa euroa. Hallitukselta ei löydy tällaista summaa työttömille, vaikka 3,5 miljardia on aiemmin löytynyt veronkevennyksiin.

– Sosiaaliturvajärjestelmää ei voi kehittää siten, että otetaan toisilta köyhiltä ja annetaan toisille, Kiljunen toteaa.

Hänen mukaansa on onnetonta, että Sata-komitea ei ottanut sosiaaliturvalinjauksissaan mitään kantaa hyvinvointipalveluihin, vaikka ne ovat olennainen osa sosiaaliturvaa.
– Palvelut tasaavat tehokkaasti hyvinvointieroja. Siksi laadukkaiden julkisten palveluiden turvaaminen on olennainen osa sosiaaliturvan kehittämistä, Kiljunen sanoo.

Lisää aiheesta:
Filatov: Sata-komitean mahdollisuudet syötiin rajuilla veronkevennyksillä