Anneli Kiljunen paljastuneesta vammaispalvelujen kriisistä: Ongelmat on ratkottava ja vammaisten huoli kuultava

Ajankohtaista 11:32

SDP:n vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen pitää Valviran esiin nostamaa huolta vammaispalvelujen resurssoinnista ja työntekijätilanteesta tärkeänä viestinä.

Kiljunen muistuttaa, että kuluneella vaalikaudella kuntien kykyä järjestää asukkailleen tarvittavia palveluita on heikennetty mm. leikkaamalla 800 miljoonaa euroa valtionosuuksista.

– Nämä leikkaukset ovat vaikeuttaneet tilannetta kunnissa ja se näkyy palvelujen laadun ja saatavuuden heikentymisenä. Erityisen kipeä tilanne on vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa, jossa monet asiakkaat eivät itse pysty aktiivisesti taistelemaan omien oikeuksiensa toteutumisen puolesta, vaan uuvuttava palvelun laadun valvontatyö jää omaisten hoidettavaksi, jos omaisia on.

Iltalehden uutisessa (29.3.) vammaispalvelujen tilannetta kuvataan seuraavalla tavalla: ”Asiakaskuorma on suuri ja palveluohjaukseen pääsy tuottaa monin paikoin vaikeuksia. Lakisääteiset hakemusten käsittelyajat ylittyvät eikä palvelusuunnitelmia ennätetä laatia kohtuullisessa ajassa. Vammaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta olennaisia kirjauksia jää tekemättä, eikä puhelinpalvelu toimi”.

Kiljunen tunnistaa kuvauksessa mainitut ongelmat.

– Omaisten huoli läheistensä hyvästä hoivasta ja jopa arjen turvallisuudesta on valitettavasti tuttu viesti. Jatkuva huolehtiminen ja pelkääminen kuormittavat ja syövät kohtuuttomasti aikaa, puhumattakaan niistä kestämättömistä tilanteista, joihin vammainen ihminen omassa arjessaan voi toistuvasti joutua. Vammaisten ihmisten huoli omasta tulevaisuudestaan on lisääntynyt.

Kiljunen muistuttaa, että SDP on sitoutunut ratkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat.

– Me emme voi emmekä saa jättää vammaisia ja heidän läheisiään yksin. Ihmisten saatava tarvitsemansa palvelut entistä joustavammin. Vammaisten palveluiden tason on parannuttava niin kotiin tuotavien palveluiden kuin palveluasumisen osalta.

– Kuten jo aiemmin olen todennut, seuraavan hallituksen on tuotava kesken jäänyt vammaispalvelulaki eduskunnan käsiteltäväksi sekä eduskunnan tahdon mukaisesti selvitettävä Ei myytävänä! – kansalaisaloitteen osoittamat ongelmat ja tuotava korjaavat toimenpide-esitykset eduskuntaan mahdollisimman ripeästi.