Annanin rauhansuunnitelma on toteutettava

Ajankohtaista 14:34

Puoluekokouksen kannanotto:

Syyrian väkivallan juuret ovat siirtomaavallan luomassa keinotekoisessa valtiojärjestyksessä ja al-Assad-suvun vuosikymmeniä jatkuneessa epädemokraattisessa valtakoneistossa. Nyt sisällissotaa muistuttava väkivallan aalto on vaatinut jo lähes 12.000 ihmisen hengen.

Yhdistyneiden kansakuntien ja Arabiliiton erityisedustaja Kofi Annan on laatinut laajapohjaisen rauhansuunnitelman, johon kuuluu väkivaltaisuuksien lopettaminen, armeijan raskaiden aseiden vetäminen pois asutuskeskuksista, poliittisten vankien vapauttaminen sekä humanitaarisen avun toimittaminen kärsivälle siviiliväestölle. Syyriaan on lähetetty aseettomia tulitauon tarkkailijoita, joiden lukumääräksi pyritään saamaan 300. Jo nyt on arvioitavissa, että määrä joudutaan kasvattamaan, jotta toivotut tulokset voidaan saavuttaa.

Annanin suunnitelma on voitu toteuttaa tähän mennessä vain osittain. Syyrian armeijan joukot ovat iskeneet toistuvasti siviilien kimppuun. Myös hallitusta vastustavat aseelliset vastarintaryhmät ovat käyttäneet väkivaltaa. Pakolaiset ovat hakeneet turvaa Turkin puolelta ja monissa osissa maata vallitsee humanitaarinen kriisi.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue vaatii, että Annanin suunnitelma toteutetaan. Syyrian armeijan ja kaikkien muiden osapuolten tulee pidättäytyä väkivallan käytöstä. Humanitaarisen avun toimittaminen turvallisissa oloissa on aloitetta. Humanitaarisen avun työntekijöille on taattava turvallinen ja esteetön pääsy alueelle sekä asianmukainen suojelu. Kansainvälisten tarkkailijoiden lukumäärää on lisättävä. Heidän on pystyttävä kattavasti ja uskottavasti tarkkailemaan aselevon noudattamista. Tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset on tutkittava ja niihin syyllistyneet asetettava vastuuseen.

YK:n turvallisuusneuvoston kaikkien jäsenten tulee antaa ehdoton tukensa Annanin suunnitelmalle. Presidentti Bashar al-Assadin on nyt Annanin suunnitelman mukaisesti välittömästi aloitettava uudistukset, joilla demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle luodaan edellytykset Syyriaan. Verenvuodatus on saatava loppumaan. Syyrian hallintoa vastaan kohdistuvia taloudellisia pakotteita jatketaan kunnes tällä prosessilla on uskottavuutta.

Demokratian rakentaminen Syyriassa edellyttää syyrialaisten itsensä johtamaa muutosprosessia ja myös opposition täysimittaista panosta. Tämä ei ole kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin oppositio, erityisesti Syyrian kansallinen neuvosto, kykenee tiivistämään rivinsä ja toimimaan yhtenäisenä poliittisena voimana. Myös opposition on sitouduttava noudattamaan ihmisoikeuksia, mukaan lukien sananvapauteen ja uskonnonvapauteen liittyviä tavoitteita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisten aseman vahvistamiseen ja siihen, että naiset otetaan alusta lähtien mukaan maan jälleenrakennustyöhön.