Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Aluehallinnon uudistus palautettava valmisteluun

Ajankohtaista 12:36

Aluehallinnon uudistamista käsittelevä hallituksen esitys on tänään eduskunnan täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä. Vuosisadan laajin alueellisen hallinnon uudistus olisi edellyttänyt monipuolisempaa valmistelua, jossa myös erilaiset vaikutusarviot olisi huomioitu.

Eduskunnan valiokuntakäsittelyn aikana valiokuntien ja asiantuntijoiden lausunnoissa on ilmennyt paljon epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia siitä, kuinka laki käytännössä toteutuisi. Esitys on syytä palauttaa jatkovalmisteluun.

Ympäristöhallinnon riippumattomuus vaarassa

Hallituksen esitys alistaa ympäristöhallinnon viime kädessä elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten strategisen ohjauksen kautta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Rakennelma vaarantaa ympäristö- ja luonnonsuojelun riippumattomuuden.

Samanaikaisesti maakuntaliittojen organisaatiot saavat lisää valtaa ympäristösuunnitelmien laatimisessa. Esitys ei kuitenkaan takaa ympäristöosaamisen siirtymistä maakuntaliittotason suunnitelmien valmisteluun. Lakiesitys asettaa hallituksen esittämässä muodossa vakavan uhkan ympäristöhallinnon riippumattomuuden ja itsenäisyyden heikkenemiselle.

Kuntien ympäristösuojeluviranomaisten ja valtion aluehallinnon viranomaisten yhteistyön ja tietojärjestelmien toimivuutta ei ole varmistettu. Ympäristövaliokunnan yksimielisen lausunnon mukaisesti ympäristöhallinnon resurssit on turvattava hallintouudistuksessa.

Ympäristöjärjestöt ovat olleet huolissaan aluehallinnon uudistamisesta tässä muodossa. Suomen Luonnonsuojeluliiton mielestä uudistuksella pönkitettäisiin kahden superministeriön valtaa. Valtiovarainministeriö vastaisi aluehallintovirastojen (AVI) strategisesta ohjauksesta. Työvoima- ja elinkeinoministeriö ohjaisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY). Vetovastuuta ympäristö- ja luonnonvarasuunnittelusta siirrettäisiin maakuntaliitoille. Niitäkin ohjaisi työvoima- ja elinkeinoministeriö.

Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen varoittaa, että ”Aluehallintouudistus aukoo portteja myös ympäristöministeriön lakkauttamiseen” – vain 40 vuotta myöhemmin kuin SDP laati Suomen ensimmäisen ympäristöohjelman! Tämän ympäristöohjelman seurauksena, pitkällisen taistelun jälkeen, Suomeen perustettiin ympäristöministeriö.