Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Almqvist:trygga vården

Ajankohtaista 07:45

Vi måste nu satsa på att utveckla den gemensamma offentliga hälso- och sjukvården. Vi behöver en ny hälsovårdslag som tryggar finansieringen av såväl bashälsovården som specialsjukvården, säger riksdagskandidat och överläkare Fredrik Almqvist.
 
Lagen bör trygga kommunernas möjligheter att ge sina invånare den individuella vård patienten behöver, utan dröjsmål. Med stöd av lagen kan vi sedan i riksdagen årligen göra budgetbeslut som garanterar tillräcklig vård av god kvalitet på jämlika villkor i alla delar av landet.
 
Den nuvarande regeringen och riksdagens majoritet har gynnat privatiseringen av vården. Läkare och vårdpersonal har lämnat hälsocentraler, för större lön och lättare arbete inom vårdföretagen. Men fortfarande är det skattebetalarna som står för kostnaderna.
 
Det har uppstått en etiskt ohållbar situation; för en summa, som är liten för den rika men stor för den vanliga medborgaren och oöverkomlig för den fattiga kan man köpa åt sig kortare väntetid och bekvämare vårdmiljö. Men det är vi skattebetalare som bekostar största delen av denna vård med förtur i första klass. Men märk väl! Vårdens kvalitet är lika bra inom den gemensamma vårdsektorn, bara patienten först fått tillträde till vården. Den privata vårdsektorns läkare har ju fått sin skolning inom den gemensamma vården sjukhus!
 
Många specialister lämnar nu våra sjukhus. De flesta av mina överläkar- och professorskolleger är mycket oroliga över denna utveckling som åderlåter den vård- och utbildningsorganisation (universitetsklinikerna) som utvecklat det bästa vi har inom hälso- och sjukvården även internationellt sett. De flesta är eniga om, att samhället måste satsa på den gemensamma sektorns hälso- och sjukvård.
 
Samma alarmerande utveckling ser vi inom äldreomsorgen. De utländska vårdkoncernerna kapar åt sig ”marknadsandelar” och personalen inom den kommunala äldreomsorgen dignar under arbetsbördan. Därför vill jag i nästa riksdag stifta en lag som garanterar tillräcklig kvalitativt god äldreomsorg av det slag som åldringen behöver.
 
Det är helt klart, att ett litet land som Finland, inte har ekonomiska resurser att med skattemedel upprätthålla två hälsovårdssystem, ett gemensamt offentligt och ett privat, som dessutom betalar vinst till investerare. Vilket alternativ väljer Du? Riksdagsvalet, Din röst avgör – 369!