Almqvist:trygga vården

Ajankohtaista 07:45

Vi måste nu satsa på att utveckla den gemensamma offentliga hälso- och sjukvården. Vi behöver en ny hälsovårdslag som tryggar finansieringen av såväl bashälsovården som specialsjukvården, säger riksdagskandidat och överläkare Fredrik Almqvist.
 
Lagen bör trygga kommunernas möjligheter att ge sina invånare den individuella vård patienten behöver, utan dröjsmål. Med stöd av lagen kan vi sedan i riksdagen årligen göra budgetbeslut som garanterar tillräcklig vård av god kvalitet på jämlika villkor i alla delar av landet.
 
Den nuvarande regeringen och riksdagens majoritet har gynnat privatiseringen av vården. Läkare och vårdpersonal har lämnat hälsocentraler, för större lön och lättare arbete inom vårdföretagen. Men fortfarande är det skattebetalarna som står för kostnaderna.
 
Det har uppstått en etiskt ohållbar situation; för en summa, som är liten för den rika men stor för den vanliga medborgaren och oöverkomlig för den fattiga kan man köpa åt sig kortare väntetid och bekvämare vårdmiljö. Men det är vi skattebetalare som bekostar största delen av denna vård med förtur i första klass. Men märk väl! Vårdens kvalitet är lika bra inom den gemensamma vårdsektorn, bara patienten först fått tillträde till vården. Den privata vårdsektorns läkare har ju fått sin skolning inom den gemensamma vården sjukhus!
 
Många specialister lämnar nu våra sjukhus. De flesta av mina överläkar- och professorskolleger är mycket oroliga över denna utveckling som åderlåter den vård- och utbildningsorganisation (universitetsklinikerna) som utvecklat det bästa vi har inom hälso- och sjukvården även internationellt sett. De flesta är eniga om, att samhället måste satsa på den gemensamma sektorns hälso- och sjukvård.
 
Samma alarmerande utveckling ser vi inom äldreomsorgen. De utländska vårdkoncernerna kapar åt sig ”marknadsandelar” och personalen inom den kommunala äldreomsorgen dignar under arbetsbördan. Därför vill jag i nästa riksdag stifta en lag som garanterar tillräcklig kvalitativt god äldreomsorg av det slag som åldringen behöver.
 
Det är helt klart, att ett litet land som Finland, inte har ekonomiska resurser att med skattemedel upprätthålla två hälsovårdssystem, ett gemensamt offentligt och ett privat, som dessutom betalar vinst till investerare. Vilket alternativ väljer Du? Riksdagsvalet, Din röst avgör – 369!