Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Almqvist: metropollösning gynnar hela Nyland

Ajankohtaista 05:41

Nyland och hela Finland behöver ett internationellt konkurrenskraftigt ekonomiområde med goda kommunikationer, lockande boendeförhållanden, välfungerande skolor, högskolor och universitet, samt möjligheter till fritid i såväl grön natur som urban miljö. Ett sådant metropolområde lockar investeringar, skapar arbetsplatser, stimulerar innovativ företagsamhet och genererar välfärd. Vi måste snabbt ta vara på de möjligheter som finns, säger riksdagskandidat Fredrik Almqvist.

 
Enligt Almqvist skulle en fusion av huvudstadsregionens tre stora städer inte skapa nya möjligheter att bättre lösa de problemen inom markplaneringen, bostadsbyggandet och trafiken. – En monolitisk Metropol , ett Storhelsingfors skulle skapa mer byråkrati, försvåra utförandet och vidareutvecklingen av lokal behovsanpassad kommunal service (dagis, skola, hälsovård, åldringsvård) samt öka ojämlikheten mellan olika områden. Följderna för övriga Nyland skulle vara negativa.
 
– Det bästa vore att utveckla och utvidga de nuvarande regionala samarbetsformerna inom trafik (HRT), miljö (HRM) och utbildning (tex. yrkeshögskolorna och universiteten). Effektivare planering och verkställande av markanvändning och bostadsbyggande kan uppnås genom att sammanföra lokala och regionala planeringsresurser. Allt detta kunde samlas under ett och samma ”paraply”, en skräddarsydd (mellan) nyländsk länsförvaltning. Specialsjukvården kunde även höra hit. Ingen ny byråkrati, inga nya tjänster skulle behövas. Alla nyländska kommuner skulle inbjudas till samarbetet.
 
Almqvist är inte färdig att frånta kommunerna produktionen av välfärdsservice. – Självständiga kommuner skulle även i fortsättningen ansvara och utföra den gemensamma sektorns uppgifter inom till exempel dagvård, skola, bashälsovård, socialomsorg, äldreomsorg samt byggande och underhåll av infrastrukturer. Denna modell för ”metropolfrågan” skulle även ge möjligheter att trygga den svenskspråkiga befolkningens alla intressen och behov.
 
Riksdagskandidat Almqvist vill öka den demokratiska styrningen av metropolregionen. – Jag tror, att ett folkvalt regionparlament vore bra. Det skulle stärka samhörighetskänslan och den Nyländska identiteten. De 200 som väljs in i riksdagen den 17.4. ställs sannolikt inför uppgiften, att stifta en separat lag om hur samarbetet i huvudstadsregionen och Nyland utformas.
 
Fredrik Almqvist är riksdagskandidat, SDP, fullmäktigemedlem i Esbo samt  medlem i styrelserna för Helsingforsregionens miljö och yrkeshögskolan Laurea