Allmänbindande kollektivavtal på svenska

Ajankohtaista 17:57

Socialdemokraterna förespråkar en rättvis och jämlik arbetsmarknad. I ett tvåspråkigt land är det en självklarhet att kollektivavtal finns tillgängliga på bägge nationalspråken, säger FSD:s ordförande Steven Frostdahl.

 
Det är med tilltagande irritation som Finlands svenska socialdemokrater konstaterar att regeringen fortsättningsvis inte tar sitt ansvar för att översätta kollektivavtalen till svenska.
 
FSD anser att regeringen bör ta sitt ansvar i den här frågan. Under hösten kommer socialdemokraterna att föreslå att pengar tas in i statsbudgeten för att lösa detta missförhållande.
 
Regeringspartierna bör ta sitt ansvar i den här frågan och godkänna att socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag tas in i statsbudgeten för att översätta kollektivavtalen.