Akatemiatutkijavirat säilytettävä Suomen Akatemiassa

Ajankohtaista 11:55

Hallitus esittää, että akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan virat siirtyisivät hallinnollisesti yliopistoille. Sivistysvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat vaativat esityksen hylkäämistä.

– Aikoinaan, kun tutkimusvirat perustettiin, ne sijoitettiin tarkoituksellisesti erilleen yliopistoista. Yliopistot joutuvat toiminnassaan huomioimaan myös aluepolitiikan. Sitä vastoin akatemiassa virkojen hakumenettely, virkoihin valinta ja huolehtiminen viranhoidon edellytyksistä ovat valtakunnallisesti keskitettyjä, SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Tuula Peltonen kertoo.

Nykytila, jossa kaikilla akatemiatutkijoilla ja akatemiaprofessoreilla on yksi työnantaja, on sosialidemokraattien mukaan selkeä ja toimiva.
– Hallituksen esitys heikentää niiden itsenäistä asemaa. Myöskään mikään tutkimus- tai tiedepoliittinen etu ei perustele Akatemian tutkijanviroista luopumista.

Tässäkin esityksessä hallituksen esityksen perustyö oli Peltosen mukaan puutteellista ja lakiehdotuksen valmistelua kiirehdittiin sivuuttamalla siitä eri vaiheessa annetut kriittiset kannanotot.

Peltonen huomauttaa, että ulkomailla akatemian toimintarakennetta on pidetty mallina nykyaikaiselle tiedehallinnolle.
– Lisäksi akatemialla on hyvä maine tutkijayhteisön piirissä. Virat ovat erittäin tavoiteltuja ja kilpailtuja sekä tärkeitä tutkijanuran portaita.

Akatemiatutkijan virat ovat tällä hetkellä tärkein väline nuorten tutkijoiden urakehityksen tukemiseksi. Akatemian viroissa saa keskittyä tutkimukseen, ja sen tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja huippututkimuksen tekijöitä. Akatemiavirat ovat myös olleet tärkeä keino pitää huippututkijat kotimaassa ja houkutella muualle lähteneistä takaisin.

Peltosen mukaan siirtoa ei voi perustella yliopistolain muutoksella.
– Yliopistojen muuttuminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi ei liioin edellytä akatemian tutkijanvirkojen siirtämistä. Perusteluina ei etenkään voi hyväksyä tuottavuusohjelmaa.

Sivistysvaliokunnan käsittelyssä viime metreillä hallituksen esitykseen tuotiin muutoksia, joilla pyrittiin vahvistamaan Suomen Akatemian tutkijoiden itsenäisyys.
– Tämä tuo mukanaan toisensuuntaisen ongelman: yliopiston pitää sitoutua Akatemian rahoitusehtoihin jopa osana työsopimusta. Yliopistoista tulisi siis työnantajia ilman työantajan oikeuksia, Peltonen toteaa.

Sosialidemokraattisten kansanedustajien vastalauseeseen tulivat myös Vasemmistoliiton ja Kristillisten edustajat mukaan.