Afganistanissa panostettava siviilikriisinhallintaan

Ajankohtaista 15:12

Hallitus on tehnyt päätöksen lisätä väliaikaisesti suomalaisten rauhanturvaajien määrää Afganistanissa. Sosialidemokraattien mielestä tämä ei ole mikään ratkaisu, ei suuntaan eikä toiseen. Väliaikaisena toimena 50 sotilaan lisäys ei luonnollisesti maailmaa mullista. Kantamme hallituksen ehdotukseen on kriittinen kyllä.

Hallituksen linjaukseen sisältyvä päätös sotilaiden läsnäolon määräaikaisuudesta on oikea ratkaisu. Se on samalla signaali afgaanihallinnolle. Vuoden 2011 lopussa on syytä arvioida uudelleen koko sotilaallista läsnäoloa Afganistanissa.

Rauhanrakentajia tarvitaan ja Afganistanin kehitykseen on panostettava. Köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä sikiää väkivalta ja vierasviha. Suomenkin osallisuutta tarvitaan ennen kaikkea maan jälleenrakennuksessa ja kehitysponnisteluissa. Sitä työtä osataan arvostaa.

Sosialidemokraattien mielestä Afganistanin tukeminen vaatii kansainväliseltä yhteisöltä vahvaa panosta ja sitoutumista. Tässä työssä on myös Suomen oltava mukana. Kestävä linja on lisätä kehitysyhteistyötä. Siksi Suomessa tehdyt päätökset kehitysavun ja poliisiyhteistyön vahvistamisesta ovat tarpeellisia.

Näin kansainvälinen yhteisökin on tekemässä. On merkille pantavaa, että Yhdysvallat tehtyään päätöksen lisätä joukkojensa määrää Afganistanissa on samalla sitoutunut aloittamaan sotilaidensa poisvetämisen vuodesta 2011. Samaa harkitsee Saksan hallitus.

Afganistanilaisten itsensä on otettava vastuu järjestyksestä ja turvallisuudesta maassaan. Kansainvälisen yhteisön tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta kehitysponnisteluissa, ei sotimisessa.