”Sisäinen turvallisuus edellyttää riittävästi poliiseja”

Ajankohtaista 16:10

pinssi rintaan

SDP:n hallintovaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Mika Kari, Sirpa Paatero ja Joona Räsänen lukivat huolestuneina tänään julkistettua sisäisen turvallisuuden selontekoa. Selonteko paaluttaa poliisien määrän 7000 poliisin tasolle. Tämänkin tason saavuttaminen edellyttää merkittävää panostamista mm. poliisikoulutuksen aloituspaikkamääriin.

– Selonteon linjaus poliisien määrästä on merkittävästi vähemmän kuin mitä puolueet ovat aiemmin parlamentaarisen valmistelun pohjilta sopineet kipurajaksi, Mika Kari muistuttaa.

– Poliisin tehtäväkenttä laajenee ja monimutkaistuu koko ajan. Samaan aikaan turvallisuusuhat kasvavat. Poliisien määrän väheneminen sopii huonosti tähän yhtälöön. Alistuminen poliisien määrän putoamiseen tarkoittaisi väistämättä sitä, että poliisin keskeisiä tehtäviä joudutaan jättämään hoitamatta ja poliisin näkyminen kansalaisten parissa vähenee. Tämä kehityssuunta on kestämätön ja tulee heikentämään suomalaisten turvallisuuden tunnetta merkittävästi, Kari huomauttaa.

Parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen kehysesityksen mukaan poliisien määrä laskisi poliisihallituksen laskelmien mukaan vuoteen 2020 mennessä alle 6500 poliisiin.

– Hallituksen on ehdottomasti korjattava kehystään poliisien määrän osalta vähintään selonteon edellyttämälle tasolle, vaatii Paatero.

– Poliisin viranomaistehtävä on tärkeä koko yhteiskunnan kannalta. Meidän on huolehdittava siitä, että näiden tehtävien suorittamiseen on riittävästi poliiseja. Virkavastuuta ei voi ulkoistaa, Paatero huomauttaa.

Sisäisen turvallisuuden selonteossa korostetaan viranomaisten yhteisyön kehittämisen merkitystä.

– On hämmentävää, että tulli on jätetty pois selonteosta kokonaan. Sillä on oma tärkeä roolinsa turvallisuusviranomaistemme joukossa. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toimiva yhteistyö on ollut avainasemassa esimerkiksi siinä, että kykenimme selviytymään taannoisen turvapaikanhakijatilanteen hoitamisesta kunnialla, Räsänen muistuttaa.