Ajankohtaista

Suomessa on vielä kieliryhmiä, jotka eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. Yksi tällainen ryhmä on kuurojen vanhempien kuulevat lapset, joiden äidinkieli on viittomakieli. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja Timo Harakka peräävät heille samoja oikeuksia äidinkielen opetukseen kuin on muillakin muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvilla lapsilla. Asiasta vastaava opetusministeri Grahn-Laasonen ei ole nähnyt asian tärkeyttä ja siksi olemme jättämässä lakialoitteen tilanteen korjaamiseksi. Lue lisää täältä: http://merjamkisalo-ropponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261592-kuurojen-lapsella-oikeus-myos-viittomakieliseen-opetukseen Jos asia vaatii mielestäsi pikaista korjaamista, jaa viesti eteenpäin!Sosialidemokraatit SDP

Osa kansanedustajista ei kunnioita naisten sananvapautta. Näin Suomessa 2018. Surullista. Sinisten sananvapaus on vain Soinilla. Surullista.

Vastaanotin tänään SDP:n eduskuntaryhmän edustajana Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU:n kannanoton vuoden 2019 valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Kiitän eläkeläisliittoja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taisteluun epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Eläkeläisliitot esittävät yhteisessä kannanotossaan hyvästä syystä, että valtion talousarviossa on parannettava eläkeläisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Tälle vaatimukselle on hyvät perusteet. Jaan eläkeläisten huolen ja tuen heidän esityksiään. Ilo ja toivo paremmasta on valitettavasti kadonnut useista kodeista. Pienituloisilla eläkeläisillä on todella tiukkaa taloudellisesti ja moni on laskujen, sairauksien, omaishoitajuuden ynnä muiden kanssa uupumuksen rajamailla. SDP:n kansanedustajat ovat useaan otteeseen kertoneet hallitukselle, kuinka eläkeläisköyhyyttä pitää korjata, miksi kansaneläkeindeksin leikkaukset ja jäädytykset ovat väärin, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liian korkeita ja johtavat ihmisiä ulosottoon ja että eläkeläisten verotus on epäoikeudenmukainen. Hallitus ei ole vielä korjannut epäkohtia, pelkästään tehnyt niitä arvovalinnoillaan lisää. Minusta on upeaa, että kaikki eläkeläisliitot yhdessä pitävät yllä tervettä järkeä ja valppaan omantunnon ääntä. Kansalaistoiminnan keinoilla voidaan vahvistaa demokratian pohjaa. Toivon sydämeni pohjasta, että Sipilän hallituksen oikeudentunto heräisi ja eläkeläiset saisivat vastakaikua. Jos ei, niin sitten toivoni on ensi vuonna valittavassa uudessa eduskunnassa. Uuden hallituksen on kuultava pienituloisten eläkeläisten hätä ja ensi syksynä eläkeläisliitojen kannanotossa on toivottavasti kiitosta korjaavista teoista. Sipilän hallituksen aikana ulosottoon joutuneiden määrä on Suomessa noussut rajusti – jo yli puoleen miljoonaan ihmiseen. Yhä useammat eläkeläiset kärsivät talousvaikeuksista ja yli 64-vuotiaiden ulosottoon joutuneiden määrä on kasvanut. Vuonna 2017 päätyi noin 320 000 julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon maksua ulosottoon. Ne olivat tavanomaisia hammashoito-, terveyskeskus-, sairaala-, laitos- ja kotipalvelu ynnä muita soten asiakasmaksuja. Korkeat maksut estävät pääsyn palvelujen pariin, ja sairastuminen ja korkeat asiakasmaksut ajavat ihmisiä köyhyyteen. Lääkereseptin kirjoittaminen ei auta, jos ihmisellä ei ole varaa ostaa sitä apteekista. Talousvaikeudet ovat monelle eläkeläiselle häpeällinen asia, eikä niistä ole helppo puhua. Jos samaan aikaan sairaus vie voimavaroja, voi ihmisen tuska ja kuorma olla aivan liian raskas kannettavaksi. Suomi pystyy parempaan!Sosialidemokraatit SDP

Lataa lisää

Yhteystiedot

lauri ihalainen

Alta löydät kaikkien kansanedustajiemme yhteystiedot. Nimeä klikkaamalla löydät lisätietoja sekä kyseisen kansanedustajan avustajan yhteystiedot

Valitse piiri
Valitse valiokunta

SDP – Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Siltasaarenkatu 18-20 C 6 krs. (sisäänkäynti C-rapun kautta)

00530 Helsinki

Vaihde: (09) 478 988 (klo 9-11 ja 11:30-15)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)sdp.fi

Fax (09) 712 752

Toimistoaika ma-to 8.30-16, pe 8.30-15 (kesäaika 8.30-15)

Jäsenpalvelu

(09) 4789 8225 tai

(09) 4789 8234

Valitse toimielin