Meillä taitaa olla sama suunta

Viktor Kock, 40

Jäsenvastaava

Vaasa

Pedersöre

141

Grunden för välfärdssamhället är den offentliga basservicen. Jag vill jobba för att att utveckla, inte avveckla välfärdsstaten.

Minulle tärkeää

Familjepolitik

När jag blev pappa 2006 märkte jag hur gammalmodigt föräldraledighetssystemet i Finland är. Ekonomiskt styr systemet i de flesta fall mammor att stanna hemma med barnen och pappor att stanna i jobb. Förutom att det späder på löneklyftorna mellan könen fråntar det papporna möjligheten att ta en aktivare del i barnens uppväxt. På sikt vill jag se att 6+6+6-modellen förverkligas i Finland, SDP:s modell är ett steg mot målet.

Utbildningspolitik

För att göra andra stadiets utbildning genuint avgiftsfri bör läroplikten förlängas. Yrkesutbildningens finansiering bör även trygga närundervisning i framtiden och möjligheten till livslångt lärande bör förbättras

Arbetslivspolitik

Arbetslivspolitiken i Finland bygger på förtroende mellan arbetsmarknadsparterna. Nästa regerings viktigaste uppgift är att återupprätta detta förtroende
Ehdokashaku