Meillä taitaa olla sama suunta

Tuula Haatainen, 59

kansanedustaja, valtiotieteen maisteri

Helsinki

Helsinki

227

Olen helsinkiläinen kansanedustaja. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja sairaanhoitaja.
Elävä elämä on usein muuta kuin tilastojen keskiarvot väittävät. Elämää ei opi ymmärtämään pelkästään kirjoista. Olen oppinut paljon kuuntelemalla ihmisiä vaikeistakin asioista.
Olen ollut monissa käänteissä politiikassa. Opetusministerinä sain läpi lainsäädännön pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Sosiaali- ja terveysministerinä käynnistin palkkatasa-arvo-ohjelman. Olen toiminut Helsingin kaupungin ja Kuntaliiton johdossa. Järjestötoiminnassa olen nykyisin Ensi-ja turvakotien liiton puheenjohtaja.

Olen naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta. Isoäitinä yhdistelen nykyisin uudessa roolissa työtä ja perhettä. Siitä on kokemusta vuosien varrelta.
Harrastan juoksua, lukemista ja maalaamista.
Mielipuuhiini kuuluu iltojen viettäminen mieheni kanssa elokuvia ja sarjoja katsellen.

Minulle tärkeää

Jokaisella on oikeus turvalliseen lapsuuteen.

Oikeus kokopäiväiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on palautettava. Nuorille on turvattava pääsy lukioon tai anmatilliseen koulutukseen. Oppimateriaalien on oltava maksuttomia. Lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastukset on turvattava harrastustakuulla. Lasten ja nuorten tukipalveluita on vahvistettava varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä ja pääsy terapiaan varmistettava.

Terveys ja hyvinvointi eivät ole kauppatavaraa

Terveyskeskuksiin ja hoivapalveluihin on palkattava riittävästi hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä. Vanhus- ja koripalvelut on saatava kuntoon. Tarvitsemme lisää hoivakoteja arvokkaan ikääntymisen tueksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisesta on huolehdittava. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on perustuttava julkisiin palveluihin. Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita on varmistettava. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään julkista palvelutuotantoa.

Reilun työelämän pelisäännöt on palautettava.

Työelämää on rakennettava yhteistyössä ja ihmisen koko elämänkaari huomioonottaen. Perhevapaita on kehitettävä joustavammiksi ja vastaamaan arkitodellisuutta. Uudistuksella on kannustettava isiä jakamaan hoivavastuuta lapsista. Sukupuolten välisiä palkkaeroja on kavennettava palkkatasa-arvo-ohjelmalla.
Ehdokashaku