Meillä taitaa olla sama suunta

Turo Haapamäki, 38

ohjaaja

Kaakkois-Suomi

Taipalsaari

136

Olen Turo Haapamäki, maahanmuuttoviraston ohjaaja Taipalsaarelta. Minulla on vahva työtausta eri aloilta, muun muassa kaupan alalta, tullista ja nyt maahanmuuttoasioista. Omaan hyvää tietoa useilta eri aloilta, ja ennen kaikkea vahvaa halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muuttaa asioita paremmaksi. Perheeseeni kuuluu avovaimon lisäksi kaksi lasta ja kolme koiraa. Avopuolisoni on lähihoitaja, joten hoitoalan haasteet ovat minulle tuttuja.
Päätöksentekoon kaivataan järkeä, tasapainoa, tasa-arvoa ja välittämistä.

Minulle tärkeää

Vanhustenhoito ja eläkeköyhyys

Vanhusten hoidon taso pitää nostaa korkealle tasolle. Nykyinen systeemi ei toimi, ja hoitajille ei anneta mahdollisuutta hoitaa työtään niin kuin he haluaisivat. Resursseja pitää lisätä ja hoitajamitoitus on kirjattava lakiin. Eläkeköyhyyttä pitää ehkäistä, nostamalla eläkkeitä, sekä laskemalla omavastuuosuuksia lääke-, hoito- ja matkakustannuksista.

Nuorten syrjäytyminen ja kiusaaminen

Meidän täytyy tehdä kaikkemme että nuoret eivät syrjäydy ja putoa tyhjän päälle lähtiessään peruskoulusta. Ammatillinen koulutus pitää palauttaa paremmalle tasolle, siellä opettajat ovat avainasemassa auttamaan nuoria oppimaan, sekä opettamaan sosiaalista kanssakäyntiä ja työelämän perusasioita. Lasten ja nuorten kiusaaminen on saatava kuriin. Vanhempien ja yhteiskunnan on puututtava tähän enemmän, ja oltava lasten tukena.

Palkat ja työllisyys

Meillä työssäkäyvät ihmiset eivät tule toimeen nousevien elinkustannusten kanssa. Raha ei riitä laskuihin, ruokaan, lasten harrastuksiin. Yhä useampi talous tippuu köyhyysrajan alapuolelle. Palkkoja on nostettava matalapalkkaisilla aloilla, ja työnteon sekä kuluttamisen verotusta on laskettava. Työn hakemista ja sen vastaanottamista pitää järkeistää ja siitä on tehtävä kannustavaa. Työnhakijoita pitää kannustaa, eikä rangaista. Perusturvan pitää olla kunnossa, jotta ihmiset jaksavat.
Ehdokashaku