Meillä taitaa olla sama suunta

Tuija Haapalainen, 60

terveydenhoitaja

Uusimaa

Vantaa

319

Hei
Olen vantaalainen terveydenhoitaja.
Minulla on 35 vuoden työkokemus sosiaali-ja terveysalasta eri sektoreilla. Sairaanhoitajana olen toiminut kirurgisessa sairaalassa ja terveydenhoitajana kotisairaanhoidossa, terveyskeskuksessa vastaanotoilla ja nykyisin työskentelen lastensuojelu asiakkaiden parissa.
Perheeseeni kuuluu kolme lasta ja leskeksi jäin 3 vuotta sitten.
Haluni on kehittää sosiaali-ja terveyspalveluja ja vahvistaa peruspalveluja.
Syrjäytymisen ehkäisy ja työelämän kehittäminen ovat myös teemojani.
Riittävästi henkilökuntaa hoiva-ja hoitotyöhön ja hoitoon pääsyä tehostettava.
Minulla on myös työterveyshoitajan koulutus ja terveydenhoidon johtamis-ja kehittämistyön koulutus.

Minulle tärkeää

Sosiaali-ja terveyspalveluita kehitettävä ja laatu turvattava. Hoidon laadusta ei saa tinkiä ja hoidon kokonaisvaltaisuus ja hoito polut turvattava.

Sosiaali-ja terveyspalveluita kehitettävä ja hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa parannettava. Hoitopolkujen turvaaminen ja kokonaisvaltainen hoito turvattava. Päävastuu sosiaali-ja terveyspalveluista kuuluu julkiselle sektorille ja niitä voidaan täydentää yksityisillä ja kolmannen sektorin palveluilla. Vanhusten hoidon laatua kehitettävä ja henkilökunta resursseja lisättävä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Toisen asteen koulutus olisi hyvä saada oppivelvollisuuden piiriin. Nuorten mielenterveyspalveluja kehitettävä.Ennaltaehkäisyn merkitystä korostettava ja oppimisongelmiin riittävästi tukea.

Työssä jaksamisen tukeminen

Työelämän mielekkyyden ja työn hallinnan kehittäminen. Osaamisen kehittäminen. Työn-ja perheen yhteensovittaminen joustavaksi. Työssä jaksamista tuettava.
Ehdokashaku