Meillä taitaa olla sama suunta

Taru Tolvanen, 36

talouspalvelutiimin esimies

Pirkanmaa

Pirkkala

59

Olen 36-vuotias perheenäiti, talouspalvelutiimin esimies ja poliitikko Pirkkalasta. Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi kaksi poikaamme, yhdeksän ja kuusi vuotta. Äitini on myös erittäin tiivis osa perhettämme ja mahdollistaa lastenhoitajana osallistumiseni yhteiskunnallisiin harrastuksiin.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, luulen sen kiinnostuksen tulleen veren perintönä, sillä isäni oli aikanaan aktiivisesti mukana politiikassa parin vuosikymmenen ajan. Olen aloittanut politiikassa vuonna 2004, joten kokemusta on jo ehtinyt kertyä.

Toimin tällä hetkellä Pirkkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana, Pirkkalan kirkkovaltuuston jäsenenä ja Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) hallituksessa. Minulle oikeudenmukaisuus on aina ollut tärkein ohjenuora, ja olen sitä yrittänyt noudattaa kaikissa luottamustoimissani.

Minulle tärkeää

Peruspalveluiden tulee olla jokaisen saatavilla ja tavoitettavissa

Julkisen palvelutuotannon tulee säilyä hinnaltaan sellaisena, että asiakasmaksut eivät ainakaan estä palveluiden saamista. Laatu on myös tärkeätä turvata ja sitä tulee vahtia tarkasti. Räikeimmät epäkohdat ovat juuri nousseet julkisuuteen vanhusten palveluiden osalta. Kyllä näihin asioihin on syytä suhtautua kaikella vakavuudella, laittaa asia kuntoon ja turvata kunnon hoiva sitä tarvitseville

Koulutuksen tulee olla kaikkien saatavissa ja yhä laadukkaampaa

Toisen asteen koulutus on nimellisesti ilmaista, mutta monelle opiskelun kalleus tulee yllätyksenä tarvittavine oppikirjoineen ja läppäreineen. Tämän lisäksi hallituksen leikkaukset toisen asteen koulutuksesta ovat vaikuttaneet annettavan koulutuksen laatuun niin, että tällä hetkellä jotkut valmistuneista opiskelijoista eivät ole valmiita työelämään ja heillä on haasteita saada töitä. Tämä asia pitää saada kuntoon tulevan vaalikauden aikana.

Perheiden arkea tulee tukea ja ennaltaehkäisevää työtä lisätä

Perheiden arkea tulee tukea jatkossa yhä paremmin ja tukipalveluiden tulee olla tarvittaessa helposti saatavilla. Työelämä vaatii jatkuvasti enemmän aikaa ja voimavaroja – työelämässä pitää pystyä jaksamaan! Lasten harrastaminen pitäisi kytkeä koulupäivään entistä tiiviimmin ja muodostaa ns. Suomen Islannin malli. Tällä tavalla lapset saisivat enemmän harrastusmahdollisuuksia ja myös perheiden yhteinen aika lisääntyisi, kun harrastukset illasta vähenisivät.
Ehdokashaku