Meillä taitaa olla sama suunta

Taru Reinikainen, 41

sopimusalavastaava, yhteisöpedagogi (YAMK)

Helsinki

Helsinki

237

Työelämän ja koulutuksen asiantuntija. Osaaminen on Suomen menestymisen kivijalka hyvinvoinnin, tasa-arvon ja työn näkökulmasta. Toisin eduskuntaan siellä kovasti tällä hallituskaudella kaivattua neuvottelu- ja työelämäosaamista. Olen erinomainen organisoimaan asioita ja saan halutut asiat toteutumaan käytännössä.

Töissä sopimusalavastaavana Ammattiliitto Prossa. Toimin sekä kotimaisissa että kansainvälisissä järjestöissä. Olen Euroopan lääketeollisuuden työntekijöiden puheenjohtaja. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (ylempi amk) ja laborantti.

Olen hietalahtelaistunut helsinkiläinen. Minä ja aviomieheni Jyrki muodostamme perheen. Vapaa-aikana opiskelen, veneilen ja pelaan bridgeä.

Minulle tärkeää

Työ

Lainsäädännön pitää luoda puitteet aidolle sopimiselle ja yhteistyölle työpaikoilla. Luottamusta rakennetaan pitkäjänteisesti reilulla toiminnalla. Työ ja riittävä toimeentulo ovat perusedellytyksiä. Yhdellä työllä pitää tulla toimeen, myös Helsingissä. Työllisyysasteen kasvattaminen ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen edellyttää perhevapaa ja sosiaaliturvajärjestelmien uudistamista. Yritysvastuulailla yritykset velvoitetaan valvomaan ihmisoikeuksien toteutumista alihankintaketjuissaan

Koulutus

Osaaminen on Suomen menestymisen kivijalka hyvinvoinnin, tasa-arvon ja työn näkökulmasta. Koulutuksella takaamme jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä. Nuorille pitää turvata jatko-opiskelupaikka peruskoulun jälkeen joko ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Ammatillisen koulutuksen uudistamisen ja kustannusleikkausten virheet on korjattava. Resurssien on oltava kunnossa. Työnantajien vastuuta ammattitaidon ylläpitämisestä tulee kasvattaa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä, tasa-arvoinen urakehitys sekä samat mahdollisuudet yhdistää työ ja perhe kuuluvat kaikille. Säädösvalmistelussa arvioidaan ja huomioidaan sukupuolivaikutukset. Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan. Lasten yhteishuoltajat saatetaan vanhempina tasa-arvoiseen asemaan. Julkista vanhustenhuoltoa vahvistetaan ja hoitajamitoitukset kirjataan sitoviksi. Kasvatuksessa käsitellään seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuutta.
Ehdokashaku