Meillä taitaa olla sama suunta

Tarja Eklund, 62

leipomotyöntekijä

Uusimaa

Vantaa

300

Minulle tärkeää

Toimeentulo työstä ja eläkkeistä

Työstä saadun palkan ja eläkkeiden tason pitää olla sellainen että sillä voi tulla toimeen. Työn teettäminen mahdollisimman halvalla ja osa-aikaisilla töillä ei ole kestävää yhteiskunnan kannalta. Pieniä eläkkeitä pitää korottaa ja varmistaa riittävä taso nykyisille ja tuleville eläkeläisille. Tasa- arvoista palkkakehitystä tuettava ja työttömien aktiivimallit saatava kannustaviksi.

Vanhusasiavaltuutettu Suomeen ja vanhusasiamiehet kuntiin.

Vanhusasiavaltuutettu keskittyy eduskunnan lainvalmistelussa antamaan lausuntoja ja ajamaan vanhusväestön etuja. Seuraa lakien noudattamista ja raportoi eduskunnalle puutteista. Vanhusasiamies taas kuntatasolla neuvontaan ja opastukseen sekä yhteistyöhön vanhusneuvoston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vierailee ikäihmisten tilaisuuksissa ja on suoraan kansalaisten tavattavissa.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja ilmainen toisen asteen koulutus.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja esiaste koulupolulle joka pitää olla kaikille mahdollinen ja ilmainen. Ilman hyvää koulutusta ja ammattitaitoa ei enää pärjää työelämässä joten koulutuksen turvaaminen kaikille on tärkeää.
Ehdokashaku