Meillä taitaa olla sama suunta

Sirkku Hildén, 42

terveydenhoitaja YAMK

Häme

Lahti

135

SIRKKU HILDÉN – parempaa arkea

Olen 42-vuotias Nastolasta lähtöisin, nykyään Lahden Riihelässä asuva koululaisen äiti. Olen toiminut Lahden kaupunginvaltuustossa 14 vuotta, kaupunginhallituksessa 10 vuotta sekä useissa muissa luottamustehtävissä. Ammatiltani olen terveydenhoitaja ja olen saanut syksyllä päätökseen opintoni ylemmässä ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen parissa. Minulla on kokemusta ikääntyneiden kotihoidosta lähes 20 vuotta.

Olen lähtenyt politiikkaan mukaan vaikuttaakseni asioihin ja tehdäkseni maailmasta hieman paremman paikan omalta osaltani. Politiikan kautta tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Turvallisen arjen varmistamisessa jokaiselle on edelleen paljon työtä. Kaikilla turvallinen arki ei ole itsestäänselvyys, sen vuoksi meidän on edelleen kehitettävä ja myös puolustettava hyvinvointiyhteiskunnan perusasioita. Tasa-arvoisia sosiaalipalveluita, terveydenhuoltoa, kouluja, päiväkoteja, kirjastoj

Minulle tärkeää

Oikeudenmukaisuutta yli sukupolvien

Jokaisella on oltava mahdollisuus saada julkisia palveluja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä tärkeää työtä tekeviin kolmannen sektorin toimijoihin turvaamalla niiden rahoitus. Nuorissa on tulevaisuus ja heistä jokaiselle on taattava toisen asteen koulutus sekä tarpeeksi tukea sen suorittamiseksi. Hyvä ikääntyminen on jokaisen oikeus ja ikääntyneille on turvattava toimeentulo sekä taattava kaikki tarpeellinen apu.

Tukea ja turvallisuutta arkeen

Pieniä eläkkeitä, kotitalousvähennystä sekä eläkkeensaajien hoitotukea tulee korottaa. Ikäihmisten yksinäisyys on poistettava ja jokaiselle on taattava mahdollisuus juttukaveriin esimerkiksi mahdollistamalla kotihoidolle aidosti ajan antaminen asiakkaalle. Perhevapaauudistus on toteutettava viipymättä ja sen on tarjottava perheille tukea ja joustoa työelämän murroksessa. Huostaanotetuista lapsista on huolehdittava ja edellytettävä parempaa jälkihuoltoa ja tukea koulutuksen saavuttamiseksi.

Ympäristö, työllisyys ja eriarvoisuuden vähentäminen

Lapsillemme on jätettävä terveellinen ja monimuotoinen ympäristö, jotta kansalaisille mahdollistetaan eettinen ja ekologinen valinta. Työttömyyden hoitoon on panostettava ja luotava uusi aktiivimalli, jossa työnhakijan aktiivisuudesta ei rangaista vaan palkitaan. Eriarvoisuutta on vähennettävä hillitsemällä tuloerojen kasvua, sillä se on myös uhka yhteiskuntarauhalle. Sosiaaliturvauudistus on toteutettava SDP:n Yleisturvamallin pohjalta.
Ehdokashaku