Meillä taitaa olla sama suunta

Sinikka Vepsä, 62

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Helsinki

Helsinki

243

Olen optimistinen pitkänlinjan terveydenhuollon rautainen ammattilainen. Olen perheellinen, aikuisten kaksostyttöjen äiti. Sairaanhoitajana olen työskennellyt lasten ja aikuisten parissa. Erikoistuin terveydenhoitajaksi ja työskentelin useita vuosia työterveyshoitajana työikäisten keskuudessa. Työelämän asettamat monet haasteet tulivat tutuiksi. Toimin osastonhoitajana muistisairaiden asukkaiden yksiköissä. Minulle on erityisen tärkeää ikäihmisten, lasten ja nuorten hyvinvointi.

Huoli ikäihmisten ja nuorten asemasta sai minut lähtemään mukaan politiikkaan. Haluan tuoda eduskuntaan arjen asiantuntemukseni. Tavoittelen yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus parempaan elämään ja puhtaaseen luontoon. Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa sekä Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston ja Malmin srk-neuvoston jäsen. Harrastan lukemista, koirien kanssa ulkoilua, vesijumppaa ja tenniksen nelinpeliä.

Minulle tärkeää

HYVÄ HOITO KUULUU KAIKILLE

Eduskunnan tehtävänä on varmistaa hyvä hoito ja huolenpito jokaiselle. Nopea lääkärille ja hoitoon pääsy pitää mahdollistaa. Ikäihmisten yksilöllinen ja turvallinen hoito on taattava riittävällä hoitajamäärällä niin kotihoidossa kuin hoitokodeissa. Vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun asiakkaiden asumispalveluiden tulee olla laadukkaita ja kodinomaisia eikä niitä saa alistaa epäterveelle hintakilpailulle.

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS ON TURVATTAVA

Torjutaan lasten ja nuorten syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Päiväkoti- avustajia on lisättävä erityistä tukea vaativille lapsille samoin kuin koulunkäyntiohjaajia. Koulukiusaamiseen on puututtava tehokkaammin. Oppikirjat ja opiskeluun tarvittavat välineet tulee olla maksuttomia myös ammattioppilaitoksissa ja lukioissa, jotta varattomuus ei ole este opiskelulle. Nuorten itsenäistymistä, työllistymistä ja asumista on tuettava.

HYVINVOINTI TYÖN TULOKSENA

Jokaisella pitää olla oikeus yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen omalla työpanoksellaan. Työelämän pitää olla oikeudenmukaista ja reilua. Työttömien työllistymismahdollisuuksia on parannettava. Perusteettomat palkkaerot naisten ja miesten väliltä on poistettava. Pienipalkkaisempien työntekijöiden ja vähävaraisten eläkeläisten tulotasoa on nostettava. Hyvinvointi edellyttää ekologisesti kestävää kehitystä ja panostusta ilmastotyöhön.
Ehdokashaku