Meillä taitaa olla sama suunta

Sari Rimmi, 48

koulunkäynnin ohjaaja, YTM

Keski-Suomi

Uurainen

129

Olen 48-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Uuraisilta, Jyväskylän kupeesta. Mottoni: ”Arki. Ääni. Järki!” kertoo siitä, että viisaat ratkaisut löytyvät, kun päätöksenteossa tunnetaan ihmisten arki.Tätä otetta ja tahtoa kuulla suomalaisia tarvitaan nyt valtakunnan kärkeen!
Olen saanut hyvän tuntuman suomalaiseen arkeen oman elämänkokemukseni ja läheisteni kautta. Lähipiiriini kuuluu ihmisiä leikki-ikäisistä liki 90-vuotiaisiin. Olen työssä koulunkäynnin ohjaajana kunnan palveluksessa, ja tiedän mitä koulumaailmassa on meneillään. Suomalaisen elämän varjopuoliin sain näkymän työskennellessäni nuorempana silloisen Kriminaalihuoltoyhdistyksen sosiaalityöntekijänä. Silloin vakiintui näkemykseni, että syrjäytymiskierteen ehkäisemisen eväät tarjoillaan jo lapsena, mutta toisaalta koskaan ei ole liian myöhäistä. Yhteiskunnalla on oma vastuunsa luoda puitteet lasten ja nuorten kasvuun kohti hyvää aikuisuutta.

Minulle tärkeää

Pidetään jokaisesta huolta

Haluan, että Suomessa jokaisesta pidetään huolta ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta. Jokaisen ihmisen arjen turvasta huolehtiminen luo Suomeen vakautta ja luottamusta tulevaan. Mm. julkisen terveydenhuollon,varhaiskasvatuksen ja maksuttoman koulutusjärjestelmämme palvelut ovat jatkossa hyvin saatavilla, turvallisia ja laadukkaita. Saatetaan hoitotakuu voimaan. Ikääntyneiden koti- ja laitoshoivan laatua parannetaan. Lapsiperheiden palvelujen saatavuutta parannetaan.

Elinvoiman ja työllisyyden Suomi

Haluan olla mukana takaamassa suomlaisen työn ja kasvun edellytyksiä. Tavoite on korkea työllisyysaste, joka luo perustan suomalaiselle hyvinvointivaltiolle. Laadukas koulutus, osaava ja hyvinvoiva työvoima sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminta luovat maahan elinvoimaa. Nuorten syrjäytymistä estetään nuorisotakuun päivittämisellä sekä oppivelvollisuuden laajentamisella kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Suomi kansainvälisenä toimijana

Haluan, että Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Yhteisesti laaditut sopimukset ja sääntöperusteinen järjestelmä ovat tämän työn pohjana. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen sitoudutaan. Suomen ulko- ja puolustuspoliittinen linja säilytetään vakaana. Sen perustana ovat uskottava puolustus, yleinen asevelvollisuus, sotilaallinen liittoutumattomuus ja kansainvälinen puolustusyhteistyö.
Ehdokashaku