Meillä taitaa olla sama suunta

Riitta Mäkinen, 39

kansanedustaja,YTM

Keski-Suomi

Jyväskylä

126

Olen Riitta Mäkinen, SDP:n kansanedustaja Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Toimin myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n puheenjohtajana. Olen ollut mukana vaikuttamassa lähes 20 vuotta – täydellä sydämellä.

Minulla on aina ollut palava halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja aito tahto saada muutos aikaan. Suomalainen politiikka tarvitsee ryhtiliikkeen, jotta kyky tehdä päätöksiä ja suomalaisten usko politiikkaan voidaan palauttaa. Suomesta on rakennettava oikeudenmukainen ja turvallinen maa, jossa ihmisarvo on jakamaton. Suomi ei menesty, eikä tavallisten kansalaisten hyvinvointia rakenneta riitelemällä. Nyt on yhteistyön aika. Politiikassa tarvitaan vakautta, osaamista ja inhimillistä otetta.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että huomenna on paremmin kuin tänään. Uskon, että meillä on yhteinen suunta. Tehdään siis politiikkaa järjellä ja sydämellä!

Minulle tärkeää

Koulutus ja kestävä kehitys

Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa, sillä osaaminen ja sivistys luovat pohjaa hyvinvoinnille. Oppiminen jatkuu läpi koko elämän. Korkea osaaminen, koulutus, tutkimus ja kehitys ovat Suomen menestymisen avaimia. Siksi niiden perusrahoitus on oltava kunnossa.

Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on aikuisilla

Suomesta on tehtävä aidosti lapsiystävällinen maa. Siksi päätöksenteossa on aina otettava huomioon lasten ja nuorten hyvinvointi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus opinpolkuun. Siksi tarvitsemme panostuksia varhaiskasvatukseen, päivähoitoon ja perusopetukseen. Oppivelvollisuutta on jatkettava ja muutettava toinen aste aidosti maksuttomaksi. Työn ja perheen yhteensovittamista ja työelämän tasa-arvoisuutta on tuettava. Siksi perhevapaita on uudistettava. Jokaisella lapsella ja nuorella on myös oikeus harrastaa ja liikkua vanhempien varallisuudesta riippumatta. Paljon tukea tarvitsevat perheet eivät saa jäädä yksin. Siksi lastensuojelun resurssit on oltava kunnossa. Erityislasten oikeudet ja heidän perheiden tarpeet tulee huomioida.

Inhimillinen hoiva ja turvallinen ikääntyminen on jokaisen perusoikeus

Sotea ei voida tehdä markkinoiden ehdoilla eikä ikääntymistä pidä joutua pelkäämään. Inhimillinen hoiva vaatii tekijänsä. Siksi hoitajien vähimmäismäärä on kirjattava lakiin. Kotihoitoa on parannettava ja huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, sekä niiden maksukattojen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuun yhdistäminen yhdessä pienimpien eläkkeiden korotuksen kanssa parantaa eläkeläisten toimeentuloa. Kohtuuhintainen asuminen on ihmisoikeus.
Ehdokashaku