Meillä taitaa olla sama suunta

Paula Werning, 43

sairaanhoitaja

Kaakkois-Suomi

Kouvola

151

Hei! Olen Paula Werning, 42-vuotias sairaanhoitaja Kouvolasta, kotoisin olen Mikkelistä. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa ja puoliso.
Olen Kouvolan kaupunginvaltuustoston 1 vpj. sekä SDP valtuutettu, SDP Kaakkois-Suomen piirihallituksen jäsen ja Kouvolan ty.n puheenjohtaja. AY-aktiivi olen myöskin eli TEHYläinen pitkäaikainen luottamusmies ja ison ammattiosaston puheenjohtaja.

PqlNykyisen hallituksen harjoittama politiikka on epäinhimillistä.
Meneillään olevaan sairaaseen politiikkaan eivät laastariratkaisut pure, tarvitaan kunnon hoitoa.
Tarvitsemme palkansaajien ja työelämän puolustajaa, lastemme hyvinvoinnin eteen puurtajaa sekä
ikääntyneiden turvallisen arjen puolesta taistelijaa.
Tästä syystä lähdin eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Minulle tärkeää

Palkansaajat ja työelämä

Työolot tulee saattaa oikealle tolalle. Palkalla pitää tulla toimeen. Eriarvoisuutta lisäävä aktiivimalli pitää purkaa. Sukupuolten välinen palkkaero tulee kaventua. Miesten euron tulee olla myös naisten euro.

Lapset ja nuoret

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus tasavertaiseen päivähoitoon, subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee seuraavalla hallituskaudella palauttaa. Perusopetuksessa pitää olla riittävät opettaja resurssit ja kaikilla tulee olla oikeus laadukkaaseen perusopetukseen. Luokkakoot tulee olla maltilliset. Koulutus on osa hyvinvointia. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus toisen asteen koulutukseen. Kustannukset eivät saa olla esteenä nuoren opiskeluun. Toiden asteen koulutus tulee olla maksut

Ikääntyneet

Ikääntyneellä tulee olla oikeus laadukkaaseen hoitoonn. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikääntyneiden pitää tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, saada hoitoa omalla äidinkielellään. Hoitajamitoituksen minimi tehostetussa palveluasumisessa tulee ehdottomasti kirjata lakiin. Henkilökunnan tulee olla koulutettua. Vanhuksia ei saa säilöä säilömöihin vaah heitä tulee arvostaa myös elinkaaren lopussa. Kotihoidon resurssit pitää saada riittäviksi ja mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään
Ehdokashaku