Meillä taitaa olla sama suunta

Niina Alho, 36

Henkilöstöpäällikkö, TtM

Varsinais-Suomi

Kaarina

37

Olen 36 vuotias henkilöstöpäällikkö Kaarinasta. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Asun yhdessä englantilaisen aviomieheni, 7-vuotiaan tyttäreni ja kahden koirani kanssa.

Olen työskennellyt monipuolisissa hoitotyön tehtävissä eri-ikäisten ihmisten parissa. Vuodet 2012-2017 työskentelin Kaarinan kaupungilla rekrytointisuunnittelijana. Vuoden 2018 alusta siirryin Paimion kaupungille vs. henkilöstöpäällikön ja vs. työsuojelupäällikön tehtäviin.

Yleinen välinpitämättömyys ja turvattomuus on huolestuttava ilmiö. Poliittinen päätöksenteko on muuttunut kylmäkiskoiseksi ja ihmiset unohtaneeksi. Ihmisen tulee olla päätöksenteon keskiössä. Uskon, että yhteiskunnan eriarvoistumisen pysäyttämiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi on tehtävä nyt kestäviä päätöksiä ja siksi olen ehdolla myös eduskuntavaaleissa.

Minulle tärkeää

Panostamalla lapsiin ja nuoriin panostetaan tulevaisuuteen.

Koulutuksen ja sivistyksen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu aina pysyvään työuraan. Erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumiskehitystä tulee ehkäistä, sillä panostamalla lapsiin ja nuoriin panostetaan tulevaisuuteen. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus pitää palauttaa kaikille lapsille. Oppivelvollisuutta tulisi laajentaa. Mielenterveyspalveluiden tulee löytää asiakkaansa sen sijaan että asiakas joutuu niitä etsimään.

Kaikille aidot mahdollisuudet hyvään elämään.

Tuloerojen ja terveyserojen kasvuun sekä yleiseen välinpitämättömyyteen on tartuttava. Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallinen, vakaa ja oikeudenmukainen. Työn ja työelämän murros edellyttää koulutusta, uudenlaista osaamista ja kannustavaa työttömyysturvaa sekä tukea työllistymiseen. Yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä tulee ehkäistä osallisuutta lisäävillä palveluilla kuten koulutuksella, työllä ja harrastus- sekä järjestötoiminnalla. Lisäksi tarvitaan tomivaa sosiaaliturvaa.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava kaikille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava uudistuksella, jolla kavennetaan terveyseroja ja hillitään kustannuksia. Keskeisiä keinoja ovat palveluiden saatavuuden parantaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio. On panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen, vain näin voidaan ehkäistä menojen kasvua ja lisätä ihmisten hyvinvointia.
Ehdokashaku