Meillä taitaa olla sama suunta

Mika Pietilä, 46

nuorisotyön asiantuntija, YTM

Oulu

Oulu

14

Olen nuorisotyön ammattilainen Oulusta, jonka sydän sykkii hyvälle työelämälle, oikeudenmukaiselle ja tasa-arvoiselle hyvinvointiyhteiskunnalle ja elinikäiselle oppimiselle. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Työllisyyden tulee olla kunnossa. Joustava ja tasa-arvoinen työelämä edistää työllistymistä ja nostaa työllisyysastetta. Työelämän laatua parantamalla nostamme työn tuottavuutta sekä pidennämme työuria. Koulutus antaa pohjan elämälle. Meidän on nostettava suomalaisten osaamistasoa ja parannettava koulutuksen tasa-arvoa. Meidän on huolehdittava laadukkaasta maksuttomasta sivistyspolusta aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin. Meillä on iso joukko suomalaisia syrjäytymisriskin alla. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä on yli 600 000. Yli 100 000 lasta ja nuorta asuu köyhyydessä. Oikeudenmukaisella talouspolitiikalla voimme vähentää eriarvoisuutta.

Minulle tärkeää

Reilu ja parempi työelämä

Työelämä on muutoksessa. Työn tekemisen tavat ovat moninaisia ja työympäristöt vaihtelevia. Työelämän tulee olla eri työntekomuodoista riippumatta tasaveroista ja työn tekemisen ehtojen tulee olla työntekijän kannalta oikeudenmukaisia. Joustava ja tasa-arvoinen työelämä edistää työllistymistä ja nostaa työllisyysastetta. Työelämän laatua parantamalla nostamme työn tuottavuutta sekä pidennämme työuria.

Hyvä elämä - pidetään kaikki mukana

Vaikka meidän elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat ovat parantuneet tasaisesti ei voi sanoa, että hyvinvointi koskisi kaikkia. Osa suomalaisista jää hyvinvoinnin katveeseen. Meillä on iso joukko suomalaisia syrjäytymisriskin alla, pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä on yli 600 000. Yli 100 000 lasta ja nuorta asuu köyhyydessä. Talouspolitiikalla voidaan vähentää eriarvoisuutta. Eri ikäisten syrjäytymistä on ehkäistävä. Sosiaaliturvaa on uudistettava yleisturvamallin pohjalta.

Parempaa elinikäistä oppimista

Meidän on nostettava kaikkien suomalaisten osaamistasoa ja parannettava koulutuksen tasa-arvoa. Elinikäinen ja jatkuva oppiminen tulee olla aidosti mahdollista. Osaamisen kehittämisen tulee olla mahdollista myös työttömänä, yrittäjänä ja itsensätyöllistäjänä. Opintopolkujen tulee olla joustavia. Aikuisten ammattillisen osaamisen kehittämiseksi tulee ottaa käyttöön osaamisseteli. Osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon muuttuvan työelämän mukana tuomat tarpeet ja haasteet.
Ehdokashaku