Meillä taitaa olla sama suunta

Miina-Anniina Heiskanen, 33

KTK, tanssinopettaja (AMK)

Oulu

Oulu

8

IHMISOIKEUKSIEN JA MODERNIEN ARVOJEN PUOLUSTAJA.

Olen Miina-Anniina Heiskanen, 33-vuotias oululainen poliitikko. Olen ehdolla kevään 2019 eduskuntavaaleissa, sillä yhteiskunnan nykytila tarvitsee enemmän nuoria päättäjiä ja uusia kasvoja politiikkaan. Omat vahvuusalueeni ovat koulutuksessa, ympäristö- ja ilmastopolitiikassa, hyvinvoinnissa ja kulttuurissa. Olen taustaltani tanssinopettaja (AMK) ja kauppatieteiden kandidaatti. Työskentelen Oulun teatterin tanssijana ja toimin useissa eri luottamuspaikoissa, mm. Oulun yliopiston hallituksessa, Oulun osuuspankin edustajistossa, Oulun kaupungin yhdyskuntajaostossa ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön hallituksessa.

Minulle tärkeää

Koulutus

Koulutus pitää tunnustaa investointina tulevaisuuteen, talouteen ja yhteiskuntaan. Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle tulee olla laadukas, erilaiset oppijat huomioon ottava ja maksuton. Tulevalla hallituskaudella korkeakoulujen perusrahoitusta tulee lisätä, laajentaa oppivelvollisuus toiselle asteelle ja palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus koko maahan.

Ympäristö ja Ilmasto

Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tulee olla kestävää, koska sillä turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Pohjoisen ihmisenä minulle on tärkeää, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta. Ilmastotavoitteisiin vastaaminen onkin keskeisin ympäristöpoliittinen haaste luonnon monimuotoisuuden katoamisen rinnalla.

Sukupolvet

Pienistä eroista huolimatta eri sukupolvet haluavat hyvin samanlaisia asioita. Perimmäiset tarpeet ovat yhteneviä: koti, turva, yhteisö ja perhe, tulevaisuus. Hyvinvointivaltion tulee pitää huolta kansalaisistaan koko elinkaaren ajan ja mahdollistaa kouluttautuminen, terveydenhuolto sekä yleisturvaan perustuva sosiaaliturva. Erityisesti vanhuus ja lapsuus tulee turvata.
Ehdokashaku