Meillä taitaa olla sama suunta

Matias Mäkynen, 28

Analyytikko, analytiker

Vaasa

Vaasa

145

Olen lähiössä Vaasan Ristinummella kasvanut, työskentelen analyytikkona uusien lääkkeiden käyttöönoton parissa ja viimeistelen oikeustieteen lopputyötäni lääkeoikeudesta Helsingin yliopistossa.

Olen toiminut 10 vuotta päätöksentekijänä kuntatasolta Euroopan unionin Alueiden komiteaan. Tällä hetkellä johdan Pohjanmaan sosialidemokraatteja ja maakuntavaltuustoa sekä Vaasan valtuuston SDP:n ryhmää puheenjohtajana sekä olen SDP:n valtakunnallisen puoluehallituksen jäsen. On aika ottaa uusi suunta!

Jag är en vasabo och jobbar som analytiker med nya läkemedel och bearbetar mitt slutexamen i läkemedelsrätt vid Helsingfors universitet juridiska fakultet.

Jag har jobbat 10 år, från kommunal beslutsfattare till Regionkommittén i Europeiska unionen. För närvarande leder jag Österbottens Socialdemokrater och landskapsfullmäktige samt socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Vasa stadsfullmäktige. Jag är också medlem i den nationella partistyrelsen av SDP. Det är dags för en ny riktning!

Minulle tärkeää

Yhteistyötä yli rajojen - Gränsöverskridande samarbete!

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat menestyviä maakuntia, jotka pärjäävät parhaiten yhteistyössä. Liikenneyhteyksien kehittämisessä, koulutuspaikkojen lisäämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun nostamisessa ja edunvalvonnan vahvistamisessa tarvitsemme toisiamme. Det behövs mera samarbete över kommun-, landskaps- samt språkgränser. Vi är för små för att strida mot varandra - med samarbete kan vi vara bästa i hela Europa.

Vahvistetaan koulutusta - starkare utbildning

Vaasan yliopisto ja vaalipiirin ammattikorkeakoulut (Centria, Novia, SeAMK, VAMK) ovat tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Niiden asemaa ja yhteistyötä on vahvistettava emmekä saa päätyä koulutuksen kanssa samaan tilanteeseen kuin keskussairaaloiden välisessä kilpailussa. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden resurssit on turvattava ja jokaiselle nuorelle on taattava maksuton toisen asteen koulutus. Koulutuspolun vaikuttavin kohta on laadukas varhaiskasvatus, johon jokaisella on oltava oikeus.

Parempaa nuorten mielenterveyspalvelua ja vanhustenhoitoa - Bättre mentalvård för unga samt åldringsvård

Mielenterveysongelmat ovat nuorten yleisin terveysongelma ja syy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kouluissa, terveysasemilla ja netissä on lisättävä. Psykoterapiatakuu on otettava käyttöön. Vanhuspalveluiden laatu on turvattava huolehtimalla riittävästä hoitajien määrästä kotihoidossa, parantamalla omaishoitajien tukea ja palveluita sekä säätämällä lailla henkilöstön vähimmäismitoitus 0,7 ympärivuorokautiseen hoitoon. Laadukas hoito on ihmisoikeus.
Ehdokashaku