Meillä taitaa olla sama suunta

Matias Mäkynen, 28

Analyytikko, analytiker

Vaasa

Vaasa

Olen lähiössä Vaasan Ristinummella kasvanut, työskentelen analyytikkona uusien lääkkeiden käyttöönoton parissa ja viimeistelen oikeustieteen lopputyötäni lääkeoikeudesta Helsingin yliopistossa.

Olen toiminut 10 vuotta päätöksentekijänä kuntatasolta Euroopan unionin Alueiden komiteaan. Tällä hetkellä johdan Pohjanmaan sosialidemokraatteja ja maakuntavaltuustoa sekä Vaasan valtuuston SDP:n ryhmää puheenjohtajana sekä olen SDP:n valtakunnallisen puoluehallituksen jäsen. On aika ottaa uusi suunta!

Minulle tärkeää

Yhteistyötä yli rajojen - Gränsöverskridande samarbete!

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa ovat menestyviä maakuntia, jotka pärjäävät parhaiten yhteistyössä. Liikenneyhteyksien kehittämisessä, koulutuspaikkojen lisäämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun nostamisessa ja edunvalvonnan vahvistamisessa tarvitsemme toisiamme. Tarvitaan enemmän maakunta-, kieli- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita. Olemme liian pieniä riitelemään keskenämme ja pärjäämään yksin - yhdessä olemme vahvempia.

Vahvistetaan koulutusta - starkare utbildning

Vaasan yliopisto ja vaalipiirin ammattikorkeakoulut (Centria, Novia, SeAMK, VAMK) ovat tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Niiden asemaa ja yhteistyötä on vahvistettava emmekä saa päätyä koulutuksen kanssa samaan tilanteeseen kuin keskussairaaloiden välisessä kilpailussa. Ammatillisen koulutuksen ja lukioiden resurssit on turvattava ja jokaiselle nuorelle on taattava maksuton toisen asteen koulutus. Koulutuspolun vaikuttavin kohta on laadukas varhaiskasvatus, johon jokaisella on oltava oikeus.

Parempaa nuorten mielenterveyspalvelua ja vanhustenhoitoa - Bättre mentalvård för unga samt åldringsvård

Mielenterveysongelmat ovat nuorten yleisin terveysongelma ja syy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kouluissa, terveysasemilla ja netissä on lisättävä. Psykoterapiatakuu on otettava käyttöön. Vanhuspalveluiden laatu on turvattava huolehtimalla riittävästä hoitajien määrästä kotihoidossa, parantamalla omaishoitajien tukea ja palveluita sekä säätämällä lailla henkilöstön vähimmäismitoitus 0,7 ympärivuorokautiseen hoitoon. Laadukas hoito on ihmisoikeus.
Ehdokashaku