Meillä taitaa olla sama suunta

Marko Salmela, 51

asiantuntija

Oulu

Raahe

16

Olen 51-vuotias raahelainen ja perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi kaksi tytärtä puolisoineen.
Koulutukseltani olen merkonomi ja lisäksi olen suorittanut yritysneuvojan EAT:n. Nykyisen työni kautta Te-toimistossa olen päässyt näkemään työelämää erittäin monipuolisesti niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta.
Luottamustehtävieni kautta olen saanut seurata läheltä myös ammatillisen koulutuksen murrosta.
Lähdin ehdolle, koska mielestäni päätöksenteossa tarvitaan yhteistyökykyisiä ja avarakatseisia ihmisiä. Monipuolinen kokemukseni on opettanut minut katsomaan ja ajattelemaan asioita monelta kantilta.
Työ- ja koulutuselämä ovat minua kiinnostavia teemoja ja erityinen huolenaiheeni on, kuinka kiihtyvässä muutoksessa leikkausten kohteena ollut koulutusjärjestelmämme pystyy palvelemaan työelämän kasvavia vaatimuksia.
Työ- ja koulutuselämän toimijoiden on edelleen lisättävä yhteistyötä, sillä kuten monella muullakin elämän alueella, tärkein työ on yhteistyö.

Minulle tärkeää

Työ ja koulutus

Työpaikat ja koulutustarjonta ovat merkittävimmät elinvoimatekijät. On huolehdittava siitä, ettei työn ja koulutuksen keskittyminen kasvukeskuksiin lisäänny entisestään. Pienemmiltä paikkakunnilta nuoret lähtevät koulutuspaikan takia suuriin kaupunkeihin ja usein myös elämä jatkuu opiskelupaikkakunnalla. Pienten paikkakuntien väestö, palvelut ja työpaikat vähenevät pikkuhiljaa ja vaikuttavat kunnan kehittymiseen negatiivisesti.

Yhteistyö

Kaikessa tekemisessä on voitava tehdä yhteistyötä eri osapuolten kesken. Olipa kyse poliittisista päätöksistä, eri organisaatioiden välisestä toiminnasta, tai vaikka talkootyöstä. Toimiva yhteistyö lisää yhteistä ymmärrystä asioista ja yhteiseen tavoitteeseen on mukavampi ponnistella. Yhteistyön pahin vihollinen lienee kateus.

Tästä tulevaisuuteen

Maailmassa on tehty päätöksiä kautta aikojen. Tehtyjä päätöksiä on yleensä tehty silla hetkellä käytettävissä olevan parhaan tiedon mukaan. Mikäli huomataan, että jokin ei toimi, niin sitä on voitava muuttaa. Tämä pätee toimintatapoihin yrityksessä, oppilaitoksessa, tai missä tahansa yhteisössä. Myös lain säätämisessä on oltava rohkeutta muuttaa lakeja, mikäli ne osoittautuvat käytännön elämässä mahdottomiksi. Peräpeiliin voi vilkaista, mutta katse on pidettävä tiukasti tulevaisuudessa.
Ehdokashaku