Meillä taitaa olla sama suunta

Marju Markkanen, 46

kasvatustieteen tohtori. rehtori

Häme

Lahti

139

Avain menestykseen löytyy laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta, harrastusmahdollisuuksista ja maksuttomasta toisesta asteesta. Tukemalla yrittäjämäiseen asenteeseen kasvamista ja jatkuvaa oppimista läpi elämän, pärjäämme nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Meidän tulee huolehtia eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnista sekä tukea elinikäistä oppimista.

Olen 46-vuotias lahtelainen kasvatustieteen tohtori ja peruskoulun rehtori. Minulla on monipuolinen työkokemus opetus- ja kasvatusalalta. Olen opiskellut ja työskennellyt eri kaupungeissa kotimaassa sekä ulkomailla. Työurallani olen toiminut varhaiskasvatuksesta yliopistoon yksityisellä, julkishallinnossa ja yrittäjänä. Toimin Lahden kaupunginvaltuutettuna ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Minulla on osaamista, kokemusta ja sydäntä viedä tärkeitä asioita eteenpäin valtakunnallisella tasolla. Toimin sekä Hämeen hyväksi että koko Suomen menestykseksi. Lue lisää minusta ja sydänteoista sivuiltani marju.fi

Minulle tärkeää

Koulutus on avain menestykseen!

Oppimista ja kehittymistä on tuettava läpi elämän. Laadukas varhaiskasvatus on tässä keskiössä, sillä varhaiset vuodet ovat tärkeimmät oppimisen, arvojen ja itsetunnon kehittymiselle. Koulupäivään tulee yhdistää ohjattua harrastustoimintaa, joka tarjoaa kaikille tasapuolisemmat mahdollisuudet harrastamiseen. Toisen asteen on oltava maksuton. Se vahvistaa eväät elinikäiselle oppimiselle, yhteiskunnan kehitykselle ja Suomen menestykselle.

Hyvinvointi kuuluu kaikille!

Lapsille, nuorille ja ikäihmisille on annettava tasapuoliset edellytykset harrastaa kulttuuria ja liikuntaa. Yhteiskunnan on oltava heikoimpien puolella. Matalan kynnyksen tukipalvelut on rakennettava selkeiksi ja helpoiksi käyttää. Perheiden hyvinvointiin panostava politiikka maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa. Meidän on keskityttävä voimakkaasti tasa-arvoisen hyvinvointivaltion kehittämiseen. Suomen on oltava edelläkävijä teoissa, jotka edistävät rauhaa sekä ihmisten tasa-arvoa.

Yrittäjyys on elämänasenne!

Periksiantamattomalla asenteella ja yhdessä työtä tekemällä menestymme. Digitalisaatio vaikuttaa vallitseviin liiketalouden lainalaisuuksiin ja samalla muuttuu niin työnteko kuin yrittäminen. Tukemalla yrittäjyyteen kasvamista ja jatkuvaa oppimista läpi elämän, voimme menestyä nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Meidän tulee huolehtia jokaisen pärjäämisestä tässä muutoksessa. Meidän on tärkeää vaalia yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tähän me tarvitsemme sekä työnantajat että työntekijät.
Ehdokashaku