Meillä taitaa olla sama suunta

Maria Päivänen, 48

palvelulinjapäällikkö

Pirkanmaa

Lempäälä

57

Olen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilainen, koulutukseltani sosiaalityöntekijä, ammatillisten aineiden opettaja ja eMBA. Työssäni johdan lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Tampereen kaupungilla. Toimin Lempäälässä kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Lisäksi olen kirkkovaltuutettu.
Perheeni koostuu puolisostani ja kolmesta lapsesta. Harrastan kuorolaulua ja liikuntaa.

Ehdokkaaksi lähdin, koska olen huolissani eriarvoistumisen kasvusta. Vastuullisessa politiikassa pidetään huolta avun ja tuen tarpeessa olevista sekä ympäristöstä. Yhdessä tekeminen, asioista neuvottelu ja niistä sopiminen ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta. Palkalla tulee tulla toimeen.

Olen ehdokkaasi, koska pystyn yhteistyöhön ja luotan sen voimaan. Olen ahkera ja valmis tuomaan osaamiseni ja inhimillisyyttä politiikkaan.

Minulle tärkeää

Eriarvoistuminen on estettävä

Politiikka on arvovalintoja. Nyt tärkeintä on tehdä päätöksiä niin, että eriarvoistumiskehitys pysähtyy. Lapsiperheköyhyys on kasvanut ja koulutusleikkaukset huonontaneet nuorten kiinnittymistä opintoihin. Pienituloisten eläkeläisten asemaa on heikentänyt lääkekaton nostaminen. On tehtävä päätösten vaikutusten arviointia eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa muistettava myös sosiaalinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niitä integroivasti ja myös sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen tilanne tulee ottaa vakavissaan huomioon. Ihmisten tulee saada apua riittävän ajoissa ja matalalla kynnyksellä ja se tapahtuu ammattilaisten yhdessä toimimisella, ei palveluista toiseen pallottelemalla. Peruspalvelujen tulee olla riittäviä ja palvelujärjestelmän ymmärrettävä.

Yhteistyö ja sopiminen ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta

Isoista uudistuksista ja ihmisen jokapäiväiseen elämään vaikuttavista muutoksista on sovittava ja neuvoteltava. Esimerkiksi työehtosopimukset, sosiaaliturvan uudistus ja päätökset ilmastonmuutoksen torjumisen toimenpiteistä tulee tehdä yhdessä tavoitteellisesti, kokonaisuus huomioiden ja asia kerrallaan. Isoissa uudistuksissa tulee tehdä yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden välillä ja kuunnella asiantuntijoita.
Ehdokashaku