Meillä taitaa olla sama suunta

Leena Mankkinen, 70

toiminnanjohtaja

Pirkanmaa

Ylöjärvi

53

Koulutus ja työkokemus
*Tampereen yliopistossa suoritettu sosiaalihuoltajatutkinto
*toiminut vanhustyönjohtajana mm. Pirkkalassa ja Akaassa sekä järjestöjen toiminnanjohtajana mm. Tampereen seudun Näkövammaiset, Invalidiliiton palvelutalot, Kaatuneitten Omaisten Liitto
*Veteraanivastuu ry:n hallituksen jäsen 2006-2013

Luottamusta nauttiva
*vuosikymmenien kokemus julkisen sektorin päättäjänä,
nykyiset luottamustehtävät:
*Ylöjärven kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen
*Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen ja -valtuuston jäsen

Järjestöaktiivi
*toiminut kahden urheiluseuran sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
puheenjohtajana (10 v. ), TUL:n liittovaltuutettuna ja TUL:n Tampereen piirin pj:na
*Tampereen Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja 2019 alkaen

Minulle tärkeää

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

Haluan vahvistaa demokraattista päätösvaltaa. Yleisturvamalli yksinkertaistaa ja selkeyttää etuuksien määräytymistä. Perhevapaauudistus ja pienten eläkkeitten tasokorotus on saatava kuntoon! Palkalla ja eläkkeellä on jokaisen tultava toimeen. Sotepalveluiden järjestämisestä ja tuotannon pääosasta vastaavat julkiset toimijat. Kolmannen sektorin järjestöt ja yksityinen sektori kirittävät ja täydentävät julkista palvelutuotantoa. Perusterveydenhuolto tarvitsee nopeita täsmälääkkeitä.

Vanhusten hoiva kuntoon

Vaadin, että minimihoitajamitoitus kirjataan sitovana vanhuspalvelulakiin. Hoivapalveluiden ja kotihoidon valvonta on ollut hampaatonta. Luodaan monikantainen arviointi- ja valvontajärjestelmä, missä osallisia ovat kaikki osapuolet sekä palvelujen tuottajat ja -järjestäjät, hoitohenkilökunta että asiakkaat ja omaiset. Myös kotihoitoon tarvitaan huomattavia lisäresursseja. Vanhuksia ei voi jättää kansainvälisten pääomasijoittajien armoille. Vanhuksilla on oikeus hyvää ja turvalliseen hoitoon.

Parempi huominen alkaa 14.4.

Tulen toimimaan vastuullisesti tasa-arvoisen, suvaitsevan ja oikeudenmukaisen muutoksen puolesta. Ei hukata muutoksen myllerryksessä hyviä käytäntöjä, luotettavia hoitosuhteita, eikä vahvaa osaamista. Asiantuntijoita on vihdoin kuultava. Tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua ennalta ehkäiseviä ratkaisuja korostaen. Köyhyyden ja ihmisten välisten terveyserojen vähentämisellä pidetään kaikki mukana. Työtä ja kasvua lisäämällä pidämme yhteiskunnan elinvoimaisena.
Ehdokashaku