Meillä taitaa olla sama suunta

Kaarin Taipale, 70

tekniikan tohtori, kaupunkitutkija, teknologie doktor, stadsforskare

Helsinki

Helsinki

240

Tekniikan tohtori (entinen TKK, kaupunkitutkimus). Väitöskirja kuvasi prosessia, jonka kautta paikalliset julkiset palvelut (esim. vesi- ja energiahuolto tai joukkoliikenne) päätyvät ylikansallisten pörssiyhtiöiden liiketoiminnaksi

Perusopinnot Zürichissä (ETH, arkkitehtuuri) ja New Yorkissa (Columbia yliopisto, rakennussuojelu ja arkkitehtuurikritiikki)

– Helsingin kaupunginhallituksessa apulaispormestari Razmyarin varajäsen, elinkeinojaoston jäsen, varavaltuutettu
– Maakuntahallituksen jäsen
– SDP:n puoluevaltuuston 2. varapj

Aiempia työtehtäviä mm.
– kaupunkien kestävän kehityksen maailmanjärjestö ICLEIn pj
– YK-vetoisen kestävän rakentamisen Marrakech-työryhmän pj
– Helsingin rakennusvalvonnan virastopäällikkö
– Arkkitehti-lehden päätoimittaja
– suunnittelija omassa ja muiden toimistoissa

Kirjoittanut ja toimittanut kirjoja, mm. Guggenheimin varjossa, Kriittinen kaupunkiaapinen, Kaupunkeja kaupan, Euroopan mahdollisuus, ja Metropolipolitiikkaa!

Minulle tärkeää

Kestävä kaupunki- ja aluepolitiikka

Kaupungit on yhtä laaja teema kuin elämä itse, koska niiden vastuulla on suuri osa kansalaisten päivittäisistä palveluista. Valtio voi tukea kaupunkeja mm. kirittämällä kohtuuhintaista asuntotuotantoa, rahoittamalla raideliikenteen investointeja ja säätämällä viisaan maankäyttö- ja rakennuslain. Myös segregaation, alueellisen eriarvoistumisen, pysäyttämiseen on tarjottava välineitä.

Viisas ilmasto- ja energiapolitiikka

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiavallankumousta, joka johtaa väistämättä tuotanto- ja kulutustapojen uudistumiseen. Emme tarvitse "puhdasta energiaa", joka on peitenimi ydinvoimalle, vaan uusiutuvaa energiaa. Päättäjä, joka vaatii ydinvoiman lisärakentamista, tanssii uppoavan Titanicin kannella ja kuvittelee, että elämä voisi jatkua kuin ennen ja luonnonvarat riittäisivät loputtomiin. Energiajärjestelmän uudistaminen on valtava kestävän kasvun mahdollisuus.

Jokamiehen SOTE-palvelut

Hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on varmistaa sairastumisen ja muiden elämän kriisivaiheiden yli auttava tukijärjestelmä, johon jokainen voi luottaa. Se on nimenomaan julkisen sektorin tehtävä, koska tavoitteena on hyvinvoinnin eikä voittoa tuottavan liiketoiminnan edistäminen. Verovarojen on pysyttävä yhteisessä kassassa. Jotta ihmisen eri elämänvaiheissa tarvitsemista palveluista syntyy toimiva kokonaisuus, tarvitaan alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota.
Ehdokashaku