Meillä taitaa olla sama suunta

Jukka Kekkonen, 65

professori, oikeustieteen tohtori

Helsinki

Helsinki

235

Olen oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston oikeushistorian professori. Pitkän linjan yhteiskunnallinen keskustelija ja jalkapallon pelaaja. Olen puolustanut koko urani ajan demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden toteutumista julkisessa keskustelussa. Näiden periaatteiden merkitys kiteytyy lainvalmistelussa, jonka taso on heikentynyt. Tähän epäkohtaan haluan puuttua.

Minulle tärkeää on puolustaa suomalaisen yhteiskunnan parhaita saavutuksia. Suomalaisen yhteiskunnan nousu köyhyydestä ja selviytyminen kriiseistä on menestystarina. Demokraattinen oikeus- ja hyvinvointivaltio on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut muutoksia, jotka murentavat hyvinvointivaltion perustaa ja tasa-arvoa. Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet. Yksityistämisestä on tullut ideologinen johtotähti, jonka haitallisia seurauksia nyt näemme. Tarvitsemme laadukasta lainvalmistelua turvaamaan kansalaisten oikeuksia ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Minulle tärkeää

Oikeusvaltio ja demokratia

Oikeusvaltio ja demokratia liittyvät elimellisesti yhteen. Ei toista ilman toista. Niiden toteuttamisen ansiosta on voitu rakentaa myös moderni hyvinvointivaltio. Viime vuosina hyvinvointivaltiota on alettu purkaa ideologisten päämäärien (yksityistäminen) nimissä. Nyt on pysäytettävä hyvinvointivaltion alasajo. Oikeusvaltion periaatteiden toteutuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa lapsista ikäihmisiin.

Koulutus

Koulutus ja sen tasa-arvo ovat hyvinvointivaltion peruspilareita. Koulutuksen avulla luodaan tulevaisuuden hyvinvointia. Tasa-arvoisista mahdollisuuksista on pidettävä kiinni ja estettävä tällä, kuten muillakin alueilla erojen kasvu eri sosiaaliluokkien välillä. Meidän on kuunneltava opettajia ja arjen asiantuntijoita herkällä korvalla ja annettava heille mahdollisuudet vaikuttaa koulutuspolitiikan sisältöön. Emme tarvitse ylhäältäpäin tulevaa byrokraattista ohjailua.

Laatua lainvalmisteluun

Kautta linjan on parannettava lainvalmistelun laatua. Hyvä lainvalmistelu lähtee tosiasioiden selvittämisestä ja punnitsee eri vaihtoehtojen haittoja ja hyötyjä. Tässä työssä tarvitsemme oikeusvaltion periaatteiden tuntijoita, jotka kykenevät huolehtimaan siitä, että suomalaisten yhteiskuntaa kehitetään tasapainoisesti yhdenvertaisuudenperiaatteen ja muiden oikeusvaltion keskeisimpien periaatteiden lähtökohdista.
Ehdokashaku