Meillä taitaa olla sama suunta

Johanna Värmälä, 48

sairaanhoitaja YAMK, erityisasiantuntija

Uusimaa

Espoo

298

Olen 48-vuotias äiti Espoosta (lapset 14 ja 15 vuotta). Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (ylempi AMK). Työskentelen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä erityisasiantuntijana.

Minulle tärkeitä asioita ovat huolenpito, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Hyvä elämä kuuluu kaikille, joten jokaisesta on huolehdittava!

Olen viidettä valtuustokautta Espoon kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jossa olen nyt 2. varapuheenjohtaja.

Seuraavassa eduskunnassa tehdään merkittäviä ratkaisuja, jotka vaikuttavat etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Haluan vaikuttaa niihin, kuten myös mm. verotusta koskeviin esityksiin.

Voit lukea lisää ajatuksistani kotisivuiltani: www.varmala.fi.

Minulle tärkeää

Päätöksien on edistettävä asukkaiden hyvinvointia

Asukkaiden hyvinvointi on tärkeämpää kuin yrityksen voiton tavoittelu. Sen varmistamiseksi tarvitaan toimivia julkisia palveluja, jota yksityiset palvelujen tuottajat voivat täydentää. Kun palvelut toimivat, jokainen, joka tarvitsee palveluja, saa niitä oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti. Eduskunnassa tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että lompakon paksuus ei ratkaise palvelujen saantia. Haluan olla mukana varmistamassa, että esimerkiksi sote-uudistuksesta tulee hyvä.

Vanhustenpalvelujen hinnat tolkullisiksi

Yli 10 vuoden työelämäkokemuksen ja vanhustenpalvelujen määrärahojen puolesta taistelujen perusteella voin todeta, että vanhuspalvelulain toimivuutta ja sen toteuttamista tulee seurata. Jotta ikäihmisten tarvitsemat palvelut eivät ole ylihinnoiteltuja, tulee selvittää, mitä vaihtoehtoja on vanhuspalveluissa tapahtuvalle palvelujen tuottajien tekemän voiton tavoittelulle. Lisäksi vanhuspalvelujen valvontaa tulee kehittää edelleen valtakunnallisesti.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten köyhyyttä on ehkäistävä

Monessa kunnassa ehkäistään lasten ja nuorten mielenterveysongelmia torjumalla lapsiperheköyhyyttä. Lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen lisäksi on ehkäistävä ikäihmisten köyhyyttä. Työikäisten köyhyyttä voi ehkäistä kieltämällä nollatuntisopimukset lailla. On myös rohkaistava käyttämään päätöksenteossa nykyistä useammin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
Ehdokashaku