Meillä taitaa olla sama suunta

Johanna Loukaskorpi, 44

apulaispormestari, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Pirkanmaa

Tampere

51

Olen 44-vuotias hyvinvointipalveluiden apulaispormestari Tampereelta. Koulutukseltani olen filosofian maisteri. Aiemmin olen työskennellyt yli kymmenen vuotta yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana ja opinto-ohjaajan töitä olen myös tehnyt jonkin aikaa. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja 11-, 17- ja 20-vuotiaat pojat. Vanhin lapsistani ei enää asu kotona. Olen työskennellyt lisäksi opettajankouluttajana ja lukion suomi toisena kielenä opettajana. Kotoisin olen Kangasalta ja mökki minulla on Orivedellä. Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen olen ollut vuodesta 2008. Lisäksi olen maakuntavaltuuston jäsen ja SOSTE ry:n hallituksen jäsen. Minulla on ollut lukuisia kunnallisia luottamustoimia vuosien 2008-2019 aikana. Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja ympäristöarvot. Vapaa-aikanani hoidan puutarhaa, mökkeilen, luen kaunokirjallisuutta sekä käyn teatterissa sekä juoksemassa.

Minulle tärkeää

Kasvatus, koulutus ja sivistys

On panostettava lasten ja nuorten varhaisvuosiin; erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lapsella tulee olla subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuksen ja on saatava kaikki lapset maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen piiriin. On turvattava lasten ja nuorten koulutuksellinen tasa-arvo ja ehkäistä peruskoulun eriarvoitumiskehitystä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi oppivelvollisuutta tulee laajentaa toiselle asteelle ja varmistaa kaikille nuorille yhteiskunnan vaatima osaaminen.

Kulttuuri ja hyvinvointi

Kulttuurin valtion rahoitusta on lisättävä. Prosentti valtion budjetista tulee osoittaa taiteen rahoitukseen. Taiteilijoiden toimeentulo on turvattava. Taiteella ja kulttuurilla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia ja jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä osalliseksi kulttuuritoiminnasta ja -palveluista. Erityisen tärkeää on lastenkulttuuri ja sen saatavuuden edistäminen eri tavoin. Taideaineiden opetusta tulee lisätä peruskoulussa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

On aloitettava sosiaaliturvan uudistus, joka takaa jokaiselle ihmiselle riittävän toimeentulon, tarvittavat palvelut sekä purkaa etuuksiin liittyviä tukiloukkuja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on huolehdittava, etteivät asiakasmaksut nouse nykyisestä. Kaupunkien erityispiirteet ja eriarvoistumiskehitys mm. segregaatio, asunnottomuus ja päihdeongelmien kasautuminen kauppunkeihin tulee näkyä valtion rahoituksessa ja valtionosuuksissa. Köyhien lapsiperheiden tilannetta helpotettava.
Ehdokashaku