Meillä taitaa olla sama suunta

Janne-Pekka Niemimäki, 26

opiskelija

Oulu

Oulu

13

Olen Janne-Pekka Niemimäki, 25-vuotias yliopisto-opiskelija Oulusta. Olen aktiivinen toimija Demarinuorissa ja -opiskelijoissa. Tärkeimpinä vaaliteemoinani pidän eriarvoisuuden vähentämistä ja investointeja tulevaisuuteen kuten koulutukseen. Politiikassa pitäisi mielestäni olla kyse toivosta ja toimimisesta kaikkien hyväksi. Tämän vuoksi olen eduskuntavaaliehdokkaana SDP:n riveistä sillä minulle sosialidemokratia merkitsee vastavoimaa yhteiskuntamme eriarvoistumiselle, vihalle ja välinpitämättömyydelle. Se on koko kansan liike, muutosvoima, joka tavoittelee parempaa maailmaa jokaiselle.

Minulle tärkeää

Hyvinvointi ja eriarvoisuus

Yhteiskunnan eriarvoistuminen on todellinen ongelma ja meidän on toimittava sen vähentämiseksi. Leikkauksista kärsineet hyvinvointipalvelut kuten esim. terveydenhuolto, koulutus ja sosiaaliturva tarvitsevat uudistamista ja lisäresursseja. Me tarvitsemme tulevaisuus investointeja. Seuraavalla hallituskaudella tulee aloittaa sosiaaliturvauudistus. SDP:n Yleisturva yksinkertaistaa sosiaaliturvaa, mutta samaan aikaan se kohdennetaan järkevästi ja se palkitsee itsensä kehittämisestä.

Koulutus ja opiskelijat

Koulutukseen panostaminen on tulevaisuusinvestointi. Seuraavalla hallituskaudella täytyy toteuttaa osaamista lisäävä aidosti maksuton toinen aste ja oppivelvollisuusiän pidentäminen. Suomeen on luotava varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluihin ulottuva osaamispolku jossa palvelut ja tuki ovat lähellä nuoria. Myös opiskelijoiden toimeentuloa on parannettava perumalla opintotuen leikkaukset ja vähentämällä opintotuen lainapainotteisuutta.

Reilu työelämä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja ja haluan niiden toteutuvan työelämässä. Tasa-arvoinen perhevapaauudistus parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla. Myös muihin työelämän epäkohtiin on puututtava. Sopiminen on palautettava kunniaan työmarkkinoilla, työntekijöiden muutosturvaa on parannettava ja edunvalvonnan vahvistamiseksi ammattiliitoille on annettava kanneoikeus. Lähden siitä että työstä saatavalla palkalla on tultava toimeen.
Ehdokashaku