Meillä taitaa olla sama suunta

Irma Pahlman, 62

oikeustieteen tohtori, varatuomari

Uusimaa

Hyvinkää

306

Koulutukseni on oikeustieteen tohtori, varatuomari ja MBA.
Olen viiden tutkinnon nainen. Minulla on ollut onni valmistua ensin sairaanhoitajaksi ja erikoissairaanhoitajaksi. Juridiikka veti puoleensa ja aloitin oikeustieteen opinnot pian erikoissairaanhoitajan opintojen jälkeen. Yli 30 vuotinen juristiurani on monipuolinen: lainvalmistelukokemus ministeriössä ja kolmikannassa, toimiminen tuomarin tehtävissä tuomioistuimessa ja asianajokokemus lakiasiantoimistoyrittäjänä. Lisäksi olen toiminut merkittävissä edunvalvontatehtävissä.

Maakunnallisen päätöksenteko on tullut tutuksi maakuntavaltuutettuna ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuutettuna ja nyt Uudenmaan maakuntahallituksen jäsenenä. Valtakunnallista kuntapolitiikkaa olen päättämässä Kuntaliiton valtuuskunnassa.

Oikeustieteellinen kirjallinen tuotantoni on laaja.

Minulle tärkeää

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Jokaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus saada oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa oikeassa hoitopaikassa. Sote-uudistus ei saa tuhota kansalaisten peruspalveluita. Sote-uudistus tulee lähteä ihmisen eikä hallinnon ja talouden lähtökohdista. Julkiset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme perusta, jota yksityinen ja kolmassektori täydentävät.

Hyvä varhaiskasvatus ja perusopetus sekä mahdollisuudet jatko-opintoihin

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta. Lasten tulee voida kasvaa ja varttua turvallisessa ympäristössä ja saada esiopetus ja opetus riittävän pienissä ja rauhallisissa ryhmissä ja luokissa. Jokainen työtön nuori tulee vetää työelämään. Lapsiperheille tulee resurssoida riittävästi apua kotiin, silloin kun vastuu kodista käy liian raskaaksi ilman ulkopuolista apua.

Yrittäjyys

Uudenmaan elinvoimaa on lisättävä poliittisin päätöksin. Yrittäjyyttä on edistettävä ja kannustettava. Yrittäjyyskasvatusta on annettava nuorille. Vähäisen liiketoiminnan ALV-velvollisuus rajan nostaminen 50 000 EUR.
Ehdokashaku