Meillä taitaa olla sama suunta

Harri Jokiranta, 62

Sosiaali- ja terveysjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori

Vaasa

Seinäjoki

138

Olen 62 -vuotias sosiaali- ja terveysjohtaja Seinäjoelta. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme lasta sekä kolme lastenlasta. Koulutukseni on yhteiskuntatieteiden tohtori (2003) Tampereen yliopistosta, jossa aloitin sosiaalihuoltajatutkinnon opinnot 1982. Työhistoriani on kulkenut lastensuojelun tehtävistä sosiaalityön opetukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Seinäjoen kaupungin palveluksessa olen toiminut vuodesta 2005 ja nyt toimin sote-muutosjohtajana Etelä-Pohjanmaalla.

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen ovat olleet osa työtäni ja elämääni. Olen Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja ja toimin asiantuntijajäsenenä eri kansallisissa sosiaalialan työryhmissä. Sosiaalihuoltajasäätiön hallinnossa olen ollut pitkään ja tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana. SPRn toiminnassa olen mukana Pohjanmaan alueen hallituksessa sekä SPRn valtuustossa.

Eduskuntavaalit on minulle luonteva jatkumo. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista läheltä kansalliseen päätöksentekoo

Minulle tärkeää

Ihminen

Elämä on ihmisen mittainen. Siksi elämänkulun asioita on tarkasteltava ihmisen, perheen ja yhteisön elämäntilanteista ja lähtökohdista. Erityisesti muutosten aikana on välttämätöntä nähdä ja arvioida vaikutukset yksilötasolla, elämän arkipäivässä, järjestelmätason tarkastelun rinnalla. Muutos ei ole vain pysyvää, se on kiihtyvää. Muutoksen liikkeessä mitataan arvot ja periaatteet. Ihmisen elämässä tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat pysyviä arvoja.

Läheisyys

Elämän kantavia voimia ovat kouluttautuminen, työ ja asuminen sekä läheiset ihmiset, perheyhteys ja mielekäs tekeminen. Osa arkea on kokemus osallisuudesta, osallistumisesta sekä oikeudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksiin ja ratkaisuihin. Kunta on edelleen paikallisdemokratiaan perustuva, toimiva yksikkö ja kuntapalvelut ovat osa meidän jokaisen arkea. Järjestöt ja yhdistykset ovat läheisyyden ja yhdessä tekemisen perusrakenteita. Vahva kansalaisyhteiskunta kannattelee hyvinvointia.

Hyvinvointi

Elämme maailmassa, jossa on paljon hyvää ja myönteistä. Kansakuntana myönteinen kehitys on ollut mahdollista yhteisillä poliittisilla valinnoilla, joilla on investoitu hyvinvoinnin edellytyksiin kuten sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, sivistys- ja koulutuspalveluihin sekä työllisyyteen. Hyvinvointimme on rakennettu sukupolvet ylittävällä, yhteisesti otetulla vastuulla. Hyvinvointi on samalla kertaa päämäärä ja keino. Hyvinvointi sitoo kansalaisen ja kansakunnan yhteen.
Ehdokashaku