Meillä taitaa olla sama suunta

Eveliina Heinäluoma, 31

yhteiskuntatieteiden maisteri

Helsinki

Helsinki

228

Minulle tärkeää

Luotettavat lähipalvelut

Jokaisella suomalaisella on oikeus toimiviin ja tasa-arvoisiin lähipalveluihin. Kansanedustajana tekisin työtä seuraavien tavoitteiden puolesta: · Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä helpotettava ja jonoja lyhennettävä. · Perheiden päivähoito-oikeuden palautus koko maahan. · Terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanotto muutetaan maksuttomaksi.

Koulutus avaa ovia tulevaisuuteen

Suomen tulevaisuus perustuu korkealle osaamiselle. Koulutuksella on valtaisa merkitys lapsen pärjäämiselle. Suomalainen peruskoulu on onnistunut rakentamaan lapsille vahvan osaamispohjan, jonka avulla oppimistuloksemme ovat maailman parhaimpia. Kansanedustajana tekisin töitä koulutuksen puolesta: · Kaikille maksuton varhaiskasvatus · Oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen koulutuksen tekeminen maksuttomaksi. · Vahvistetaan nuorisotakuuta

Meillä on vain yksi maapallo

Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme suurin yhteiskunnallinen haaste. Maapallon lämpeneminen koskettaa meitä jokaista ja erityisesti tulevia sukupolvia. Haluan edistää oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 % asteeseen. Siksi haluan kansanedustajana · Vahvistaa ympäristönsuojelua · Luoda kannusteita maankäytön ja asumisen tiivistämiseen · Tukea joukkoliikennettä ja edistää päästötöntä liikennettä
Ehdokashaku