Meillä taitaa olla sama suunta

Emmi Mäkinen, 42

viestintäyksikön assistentti

Uusimaa

Järvenpää

297

Olen neljän alakoululaisen äiti. Toimin tällä hetkellä mm. kaupunginvaltuutettuna sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä sekä Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallituksessa. Työskentelen Teollisuusliitossa viestintäyksikön assistenttina. Ennen ammattiliittouraani toimin työpaikan luottamustehtävissä ja ammattiosastoni puheenjohtajana.
Olen kokenut työttömyyden, lomautukset ja lukuisat yt-neuvottelut. Olen tullut irtisanotuksi työnantajan mielivallan takia. Olen selvinnyt opiskeluista vähävaraisena. Olen kasvanut kiertolaisena ja nähnyt, kuinka alkoholi ja huumeet veivät läheisiäni maailmassa, jossa kukaan ei auttanut. Olen kasvanut perheessä, jota ei käytännössä ollut. Minulla on kokemusta paitsi yhteiskunnan kirkkaista puolista ja mahdollisuuksista niin myös varjoista. Arvoni ovat oikeudenmukaisuudessa sekä tasa-arvossa. Hyvä yhteiskunta kohtelee kansalaisiaan tasavertaisesti ja pyrkii tavoitteisiinsa demokraattisesti sekä tavoittelee tuloksia neuvottelemalla ja sopimalla.

Minulle tärkeää

Työelämä

Työelämä- vie ihmisen arjesta suurimman osan hereillä olo ajasta. Ei ole lainkaan yhdentekevää mitä työehtoja meihin noudatetaan. Haluan olla varmistamassa, että työelämän pelisäännöistä sovitaan ja neuvotellaan jatkossakin pääosin työmarkkinaosapuolten kesken. Kolmikanta on pitkään ollut yhteiskuntamme kivijalka, siksi se tulee säilyttää osana suomalaista demokratiaa. En halua, että kulloinkin vallassa oleva hallitus ottaa ohjat työehdoista. Se ei ole kenenkään etu ja rikkoo yhteiskuntarauhaa.

Perheiden arki

Perheiden arki- on varsinaista taiteilua aikataulujen ja talouden kanssa, kun perheessä on pieniä lapsia. Heille kulunut hallituskausi on ollut kaikkein vaikein juuri lapsiperheisiin kohdistuneiden leikkausten takia. Lapsissa on tulevaisuutemme, eikä heitä saa koskaan laittaa maksamaan meidän aikuisten maailman ongelmista. Lapsia on suojeltava ja tuettava, kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet elämässään. Perheiden arkea on helpotettava ja perheitä autettava, silloin kun apua tarvitaan.

Ihmisarvo

Ihmisarvo- Hyvä yhteiskunta tunnustaa, että ihmisarvo on itseisarvo; se pitää huolta heikommassa asemassa olevista. Minulle ihminen on ihminen, kun jollekin varakkaammalle toinen on vain väline, jonkun oman tavoitteen saavuttamiselle. Ihmistä ei saa kohdella epäinhimillisesti eikä ihmisyyden turvaavia lakeja saa huonontaa. On noustava puolustamaan ihmistä ja unohdettua ihmisarvoa. Syrjäytyminen, yksinäisyys ja ahdinko, ovat kaikki torjuttavissa. Minun arvoissani ihminen on kaikkein korkeimmalla.
Ehdokashaku