Meillä taitaa olla sama suunta

Eija Tuohimaa, 53

Toiminnanjohtaja

Keski-Suomi

Jyväskylä

132

Mielestäni nykyiset eläkkeet, sosiaaliturvaetuudet, työmarkkinatuki ja alimmat sairauspäivärahat ovat liian alhaisella tasolla. Niillä ei yksinkertaisesti tule toimeen.
Niinpä asettuminen ehdolle eduskuntavaaleissa oli minulle luonteva ratkaisu, sillä koen, että nyt tarvitaan sekä tervettä maalaisjärkeä, että sydäntä asioiden eteenpäin viemisessä. Tarvitaan korjausliike.
Pienimpien tukimuotojemme tason korotus koituu kaikkien eduksi. Tarve toimeentulo- ja asumistukeen vähenee. Ostovoima ja verotulot kasvavat. Ihmisillä on mahdollisuus pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ne eurot eivät todellakaan vaella mihinkään veroparatiiseihin. Kuitenkin kaiken keskiössä on ihminen ja lähimmäinen. Sähköiset palvelut eivät voi koskaan korvata inhimillistä kontaktia.
Eriarvoisuuden vähentäminen, hyvinvoinnin kasvattaminen sekä oikeudenmukaisuus ovat tavoitteita, joiden eteen minä olen valmis ponnistelemaan.
Kohti inhimillisiä arvovalintavaaleja!

Minulle tärkeää

Perusturvan tasokorotus

Monet mittarit kertovat siitä, että Suomi kuuluu maailmassa hyvinvoinnin kärkimaihin. Kuitenkin yhteiskunnassamme on köyhyyttä, jonka taustalla on monia syitä. Perusturvaan pitää tehdä tasokorotus huomioiden takuueläke, kansaneläke, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha ja muut pienimmät sosiaalietuudet. Lisäksi näitä etuuksia koskevat indeksijäädytykset pitää poistaa. Työn, toimeentulon ja sosiaaliturvan on tuettava toisiaan.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Hyväosaisten asenne on koventunut heikommassa asemassa olevia kohtaan. Moni ajattelee, että huono-osaisuus on ihmisen oma valinta tai oma syy, kun useimmiten syy on todellisuudessa yhteiskunnan rakenteissa ja epäonnistuneessa sosiaalipolitiikassa. Eriarvoistumisen kitkeminen lähtee perheiden jaksamiseen panostamisesta, tarvitaan riittäviä tukitoimia ja ennalta ehkäiseviä palveluja perheiden tueksi.

Koulutus ja osaaminen

Suomen menestys rakentuu koulutuksen, sivistyksen, tutkimuksen, osaamisen ja uusien innovaatioiden varaan. Sivistys on paitsi itseisarvo, myös yksilön paras vakuutus nopeasti muuttuvassa maailmassa. Työmarkkinoiden näkökulmasta erityisen tärkeää on vahvistaa muutosturvaa ja huolehtia vähemmän koulutetun ja suurimman työttömyysuhan alla olevan aikuisväestön osaamisesta sekä riittävästä toisen asteen ja korkeakoulutuksen laadusta ja tarjonnasta.
Ehdokashaku