Meillä taitaa olla sama suunta

Eeva-Johanna Eloranta, 53

Kansanedustaja, filosofian ja valtiotieteen maisteri

Varsinais-Suomi

Turku

38

Minulle tärkeää

PIDETÄÄN HUOLTA

Hyvin toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Jokaisella tulee olla yhtäläinen mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut riittävän läheltä. Kiireettömään hoitoon pitää päästä nykyistä nopeammin. Terveydenhuollon maksut eivät saa vaikeuttaa palveluihin hakeutumista ajoissa. Tavoitteena on terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanoton muuttaminen maksuttomaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tukea erityisesti paljon palveluita tarvitsevalle.

HYVÄ ELÄMÄ IKÄÄNTYVÄLLE

Jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus inhimillisen elämän mahdollistavaan toimeentuloon eikä kasvava palveluiden tarve saa aiheuttaa taloudellista ahdinkoa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuus on hyvän ikääntymisen perusta. Jokaiselle on taattava tarpeiden mukaiset ja oikea-aikaiset hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut silloin kun niitä tarvitsee. Jokaisella sitä tarvitsevalla on oltava oikeus turvalliseen loppuelämään yhteisökodissa, jossa on riittävä ja osaava henkilöstö.

ELÄMÄN EVÄÄT OSAAMISPOLULTA

Tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu osaamiselle. Meidän on tehtävä uudistus, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan, sillä työelämän suuren muutoksen takia pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea enää työllistyä. Tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen ja siksi se pitää muuttaa maksuttomaksi oppivelvollisuutta laajentamalla. Uudistus maksaa nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. 
Ehdokashaku