Meillä taitaa olla sama suunta

Daniel Hannus, 42

Pääluottamusmies

Uusimaa

Loviisa

310

Tutustu vaalikonevastauksiini

Olen Daniel Hannus, 41 v pääluottamusmies Loviisasta. Olen kaupunginvaltuutettu sekä Teollisuusliiton valtuuston jäsen. Olen nuoruuteni asunut ja käynyt koulut Porvoossa ylioppilaaksi asti 1996. Perheeni olen perustanut Loviisassa jossa myös nykyään asun. Käyn töissä sekä olen pääluottamusmies Viessmannilla (ent. Norpe) Porvoossa. Kuntapolitiikkaan lähdin mukaan 2017 jolloin minut valittiin Loviisan valtuustoon sekä myös sivistyslautakuntaan.

Minä haluan parantaa tavallisten suomalaisten elämänlaatua. Haluan kehittää meidän hyvinvointiyhteiskuntaa niin, että se palvelee kaikkia kansalaisia eikä jätä ketään ulkopuolelle. Haluan että kaikki tärkeät ja valtiolle strategisesti merkittävät toiminnot pysyy valtion käsissä, yksityistämiselle pitää laittaa stoppi. Lapsiin ja nuoriin pitää panostaa, työntekijöitä pitää kuulla ja kuunnella, pienyrittäjille pitää tarjota tukea, eläkeläisiä pitää kohdella arvokkaasti ja koulutukseen pitää lisätä resursseja.

Minulle tärkeää

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten mielenterveyteen kannattaa panostaa. Lapsilla pitää olla mahdollisuus hyviin palveluihin kuten päiväkoti, varhaiskasvatus ja koulut aina aikuisikään asti riippumatta siitä minkälaiseen kotiin tai ympäristöön on syntynyt. Myös harrastusmahdollisuudet pitää olla tarjolla kaikille halukkaille ympäri maan, toisen asteen koulutus tulee olla maksutonta jotta tasavertaisuus säilyy ja koulutusmahdollisuudet eivät saa perustua vanhempien varallisuuteen.

Haluan parantaa työntekijöiden asemaa

Haluan että työntekijöiden ääni kuuluisi myös päätöksenteossa ja että he pääsisivät mukaan vaikuttamaan työelämää koskeviin kysymyksiin. Työntekijöillä tulee aina olla sellainen palkka että tulevat sillä toimeen. Työntekijöillä tulisi myös olla mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana parantamassa työhyvinvointia. Työpaikoilla pitäsi pääluottamusmies olla mukana hallintoelimissä, näin olisi paremmat edellytykset sopia paikallisesti.

Oikeudenmukainen verotus

Hyvinvointivaltiomme tarvitsee verotuloja ollakseen toimiva ja hyvä. Siksi tulisi suuryritykset ja rikkaat saada maksamaan reilu osuutensa veroista. Kaikenlainen verojen välttely täytyy lakeja korjaamalla lopettaa ja haitalliset lait ja säännöt, kuten hallintarekisterit, vakuuskuoret sekä tasevapautussäännöt poistaa.
Ehdokashaku