Meillä taitaa olla sama suunta

Anne Paavilainen, 34

Toimitsija

Satakunta

Harjavalta

51

Tutustu vaalikonevastauksiini

Olen 34-vuotias Palvelualojen ammattiliiton toimitsija Harjavallasta.

Olen ehdolla, sillä tulevaisuus melkeimpä pelottaa. Hyvinvointiyhteiskunnan, sopimiseen perustuvan toimintatavan ja heikoimpien aseman turvaavan yhteistyön rakenteita on viime vuosina rapautettu huolella. Minun on vaikeaa ymmärtää toimintamallia, jossa sanelemalla ja kurjistamalla jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat yritetään saada aiempaa syvempään kyykkyyn.

Maailmaa voi muuttaa. Ehdokkaana haluan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Täytyy voida puhua faktoista, vaikka ne eivät olisi mukavaa kuultavaa. Ihmisten oikeista asioista. Minun maailmassani jokaista ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena huolimatta siitä, mikä hänen taustansa tai tulotasonsa on.

Kaikkien oikeus inhimillisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon on ihmisarvokysymys. Parasta osaamistani ovat työllisyyteen, toimeentuloon, sosiaali- ja terveysalan palveluihin sekä perheeseen liittyvä politiikka.

Minulle tärkeää

Työ

Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi pitää tehdä työtä. Työllä ja palkalla pitää jokaisen pystyä tulemaan toimeen. Työn silppuuntuminen ja palkan riittämättömyys ovat tämän hetken työelämän suurimpia haasteita. Työelämän epävarmuus kaipaa vakautta koulutukseen, vakaampia ja varmempia työsuhteita sekä nykyistä parempaa mahdollisuutta yhdistää työ ja perhe.

Toimeentulo

Jos työtä ei ole tai palkka ei riitä, on hyvinvointiyhteiskunnan rooli varmistaa jokaisen mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon. Huolimatta siitä, mikä elämäntilanne ihmisellä on, tulee jokaisesta pitää huolta. Toimeentulon turvaamiseen ei kuulu indeksien jäädyttäminen saati pienimpien tukien leikkaaminen. Suomessa ei kenenkään pidä joutua pohtimaan hankkiiko ruokaa vai lääkkeensä.

Hyvinvointi

Hyvinvointi kuuluu kaikille. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kaipaa panostamista myös yhteiskunnan taholta. Tarpeelliset palvelut tulee olla olemassa ja saatavilla. Jokaisen mahdollisuus liikuntaan, harrastuksiin ja sosiaalisuuteen pitää olla osa pysyviä rakenteita. Valtion pitää tukea jokaisen mahdollisuutta olla osana tätä yhteiskuntaa huolimatta tuloista, asuinpaikasta, osaamisesta tai iästä.
Ehdokashaku