Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on ilahtunut pääministeri Juha Sipilän torstaina eduskunnan kyselytunnilla antamasta lupauksesta kutsua puolueet koolle keskustelemaan julkisten rakennusten sisäilmaongelmien poistamisesta. Sosialidemokraatit esittivät hallitukselle, että puolueet käynnistäisivät yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä konkreettisia keinoja sisäilmaongelmien poistamiseksi. ─ Nyt on käytävä sanoista tekoihin. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat suuri uhka terveydelle ja monet lapset sekä aikuiset altistuvat jopa elinikäisille sairauksille huonon sisäilman vuoksi. Arviolta 600 000-800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta johtuville sisäilman epäpuhtauksille. Ongelma ei koske vain kouluja vaan myös esimerkiksi ikäihmisten hoitopaikkoja, joissa hoitajat ja vanhukset oireilevat vakavasti. On hienoa, että nyt on syntymässä puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä ongelman kitkemiseksi, Mäkisalo-Ropponen kertoo.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

"Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydällä on useita – kymmenen kohdan lista asioista, joista olisi hyvä päästä ratkaisuun ennen kehysriihtä. Joukossa on ratkaisujen hakeminen ns. 0-sopimusehtoihin ja siihen mitä työttömien omaehtoista koulutusta työttömyysturvalla. Toivottavasti näissä neuvotteluissa päästään ratkaisuun."Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– On kuitenkin selvää, että jos hallitus ei lisää resursseja ja hidastuttaa aikatauluja, niin hyväkään osaaminen ei auta, sillä liiallinen kiire estää laadukkaan toiminnan. Hallituksen onkin itse otettava lusikka käteen ja tehtävä konkreettisia toimia, jotta lakiesitykset olisivat paremmin valmisteltuja ja niissä olisi paremmin otettu huomioon pitkän aikavälin kustannusvaikutukset.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta. SDP haluaa ehdokkaiksi monipuolisen joukon suomalaisia, joilla on hyvä käsitys kansalaisten arjen asioista, työelämän haasteista, opiskelusta tai perhearjen pyörittämisestä. Pyydämme sinua ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksemme. Klikkaamalla videota se onnistuu helposti.Sosialidemokraatit SDP

Sanna Marinshared image on Instagram

SDP esitti eduskunnan kyselytunnilla hallitukselle parlamentaarista yhteistyötä julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmien ratkaisemiseksi. Kysyin pääministeri Sipilältä tarttuuko hän esitykseemme. Arvoisa puhemies, Haluan kysyä pääministeri Sipilältä täsmennystä äskeiseen vastaukseenne edustaja Kantolan kysymyksen osalta. Kyse ei siis ole siitä, että me toivoisimme jotakin yhteistä kahvittelua puolueiden välillä vaan me haluamme parlamentaarista yhteistyötä, jossa etsitään oikeita ratkaisuja tähän vakavaan ongelmaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan pelkästään home- ja kosteusvauriot aiheuttavat noin puolen miljardin, siis puolen miljardin euron, kustannukset yhteiskunnassa joka vuosi. Kustannuksia syntyy muun muassa oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta, sairauspoissaoloista, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta. Kyse on siis merkittävästä ongelmasta ihmisten terveydelle, mutta myös kansantaloudelle. SDP haluaa parlamentaarista yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tartutteko siihen? #eduskunta #kyselytunti Kiitos myös @uhanadesign supermukavasta Green leaves -collegesta! #Tampere rules!sannamarin

Reilumpi vaihtoehto

Kaikki mukaan – Vaihtoehtobudjetti 2017

8.11.2016
SDP panostaa vaihtoehtobudjetissaan hallitusta enemmän osaamiseen, työllisyyteen ja kasvuun sekä peruu koulutukseen ja pieni- ja keskituloisten arkeen kohdistuvat leikkaukset.

Tutustu vaihtoehtobudjettiin ja vaihtoehtobudjetin teemoihin liittyviin videoihin.

SDP julkisti linjauksia sote-valmisteluun

19.8.2016
SDP haluaa varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisen sektorin järjestämisvastuulla, pääasiallisella tuottamisvastuulla ja että verovarat käytetään oikein.

SDP ei hyväksy julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä. Sote-uudistuksen suuruisessa muutoksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava ja ihmisten on saatava arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti.

Lue lisää

Hallituksen ja SDP:n sote-mallien keskeiset erot

Voit kommentoida näitä linjauksia kansalaiskanava-sivustollamme osoitteessa kansalaiskanava.sdp.fi/sote

Lataa diat itsellesi

Lataa linjaukset pdf-muodossa

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Kymmenen kiireistä työllisyystoimenpidettä

18.8.2016
SDP:n eduskuntaryhmä evästää hallitusta ja julkaisee kymmenen kohdan työllisyystoimenpidepaketin. Pakettiin on listattu konkreettisia toimia, joilla Suomen taloustilanne kohenisi ja jotta suomalaisten työllisyys saataisiin nousuun. Korkeamman työllisyysasteen saavuttaminen on välttämätöntä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja uudistamiseksi sekä velkaantumisen taittamiseksi laskuun. Suomen talous ei kohene leikkauksilla ja kurjistuksilla, vaan työllisyyden nousulla.

Lue lisää

SDP esittää verotukseen korjausliikettä

11.8.2016
Verotus on arvovalinta. Se kertoo arvoistamme sen suhteen, mistä rahat yhteiseen pottiin kerätään.
Valtion talouden liikkumavara on pieni ja siksi nyt tarvitaan fiksuja harkittuja ratkaisuja myös verotuksessa.

Suomessa on rohkeasti otettava pieni- ja keskituloisia suosiva kanta ja vastaavasti nostettava omistamisen ja suurituloisten verotusta. Tarvitsemme aitoa kasvua, talouspoliittisesti järkevää, työllisyyttä edistävää ja pieni- ja keskituloisten ostovoimaa suosivaa verotusta.

Verotusta pitää korjata siihen suuntaan, että omalla työllänsä voi elättää perheensä ja saada vähän säästöönkin.

Lue lisää

SDP tarjoaa oman vaihtoehtonsa työttömyystilanteen parantamiseksi

10.8.2016
Suomen hallitus on luvannut lisätoimia työllisyyden vahvistamiseksi syksyn budjettiriiheen. SDP haluaa tarjota hallituksen käyttöön SDP:n vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyyttä helpottavaksi paketiksi budjettiriihtä varten.

SDP:n mielestä työllisyyspolitiikassa on kaksi puolta. On luotava suotuisat olosuhteet, jotta Suomeen saadaan lisää uusia työpaikkoja. Yhtä tärkeää on tukea työttömäksi joutuneita ihmisiä – tarjota heille uusi mahdollisuus. Sosialidemokraatit haluavat, että pitkästäkin työttömyydestä voidaan rakentaa silta työhön.

Lue lisää

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016: Silta yli synkän virran – Suomi työlinjalle

SDP katsoo tulevaisuuteen ja haluaa viedä Suomen työlinjalle. SDP:n vaihtoehtobudjetissa työstä ja eläkkeestä jää enemmän käteen, se tuo uusia työpaikkoja 35 000 ja ottaa vähemmän velkaa kuin hallituksen budjetti.

SDP:n vaihtoehdossa valtio on vahva toimija. Valtiolla omistajana on hyvät edellytykset luoda kasvulle alustaa ja vauhdittaa viennin nousua. Sinivalkoisen omistamisen ohjelma linjaa SDP:n tavoitteet valtion omistajapolitiikan kehittämiseen ja valtion omistuksen hyödyntämiseen.

 

Timo Harakka ja Ville Skinnari

SDP:n vaihtoehtobudjetin yrittäjäpaketti

SDP:n Timo Harakka ja Ville Skinnari esittelivät marraskuussa 2015 8 + 2 keinoa, joilla Suomen yritykset saavat uutta nostetta.

Yritysten ja yrittäjien hyvinvointi on SDP:n painopiste vuoden 2016 vaihtoehtobudjetissa. Puheenjohtaja Antti Rinne on asettanut selvitysmiehet esittämään konkreettisia ja euromääräisiä toimia, joilla vaihtoehtobudjetissa edistetään yritystoimintaa Suomessa ja maailmalla.

Lue lisää

Antti Rinne: SDP:ltä 10 ideaa Suomelle – Hallitus vie Suomea väärään suuntaan

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esittelivät 18.5.2016 puolueen 10 ideaa Suomelle.

Esitys on oikeudenmukainen ja reilu vaihtoehto sille markkinavallalle, johon Sipilän hallitus on Suomea viemässä, ja jota SDP välikysymyksessään kritisoi.

Lue lisää

Tutustu myös:  SDP linjasi viisi vaatimusta veronkierron vaikeuttamiseksi

Kättä päälle – Yhteisen vastuun sopimus

SDP on rakentanut yhteisen vastuun sopimusta, jolla parannetaan maan kilpailukykyä ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Tutustu aiheeseen Kättä päälle -kampanjasivullamme.

Jokainen eläkeläinen ansaitsee parempaa

Arjen turvaa

SDP vaatii eläkeläisille arjen turvaa, jonka hallitus on leikkauksillaan viemässä pois. Esimerkiksi lääkekorvausten omavastuuosuuden nostaminen on väärä arvovalinta hallitukselta. SDP ei hyväksy hallituksen leikkauksia, jotka osuvat kipeästi pieni- ja keskituloisten arkeen.

16.11.2015 Hallitus perui päätöksensä eläkeläisten asumistuen leikkaamisesta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan tämä on opposition kuukausia kestäneen määrätietoisen työn tulos.

Lindtman: Kuka sanoi, ettei oppositiosta voi vaikuttaa

koulutus_meemi

Koulutus

Aiemmin syksyllä jätettiin SDP:n aloitteesta lähes koko opposition kattanut välikysymys koulutusleikkauksista. Koulutusleikkaukset ovat pahinta, mitä hallitus voi tehdä kasvun kannalta. Yksikään ekonomisti tai taloudellinen ennustelaitos ei ole kiitellyt hallituksen valintoja suhteessa koulutusleikkauksiin.

Hallituksen puheet kasvun luomisesta eivät ole uskottavia samaan aikaan, kun hallituksen koulutusleikkaukset ovat miljardiluokkaa. Yksikään kansantalous ei ole noussut lamasta leikkaamalla osaamistasostaan.

Tämän takia SDP panostaa vaihtoehdossaan perusopetukseen sekä korkeakoulutukseen.

Demokraatti (22.9.2015): ”Hallitus ottaa kymmenen euroa, antaa yhden” – SDP kävi läpi koulutussäästöjen vaikutukset

sdp-liikenne-vr

Vaihtoehto liikenneleikkauksille

Koko oppositio jätti 4.11.2015 yhteisen välikysymyksen liikennepolitiikasta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja oli SDP:n Katja Taimela. SDP esittää edelleen oman vaihtoehtonsa liikenneleikkauksille: siirtämällä pienen osan autoveroalesta junaliikenteen ostopaveluihin voidaan perua koko työmatkaliikennettä koskeva leikkaus.

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta esitti 1.10. eduskunnan kyselytunnilla SDP:n ratkaisuehdotuksen junaliikenteen pelastamiseksi.

”Arvoisa pääministeri. Te olette päättänyt käyttää 200 miljoonaa euroa autoverotuksen alentamiseen. Mitäs jos harkitsisitte, että käyttäisitte tästä 200 miljoonasta eurosta 15 miljoonaa euroa tämän junaliikenteen tukemiseksi ja huolehtisitte sillä tavalla, että Suomi jatkossa voisi myös olla sellainen maa, jossa joka puolella Suomea voitaisiin asua ja olisi julkista liikennettä?

Pääministeri Sipilä, otatteko te tämän rakentavan ehdotuksen vastaan ja pelastatte siten näiden tuhansien ihmisten tärkeät junayhteydet ja huolehditte, että koko Suomi jatkossakin voidaan pitää asuttuna?”